Menu
Město Domažlice
Domažlice

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

POZVÁNKA

na 7. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

dne 26.04.2023 od 16:00 hodin

v malém sále MKS v Domažlicích, nám. Míru 51

Program :   

Určení ověřovatelů zápisu

Schválení programu jednání

Volba návrhové komise

Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

Zpráva zástupce RM o činnosti RM

Zápisy z jednání výborů

Proluka v Husově ul.

Investiční akce Horská chata na Čerchově

Žádost o převod nemovitého majetku, ÚZSVM - ul. U Nemocnice, Domažlice

Žádost o prodloužení doby trvání práva stavby, lokalita OZ Na Bábě

Směnná smlouva - pozemky v k. ú. Havlovice u Domažlic

Žádost o prodej části pozemku p. č. 4814/2, k. ú. Domažlice

Projektová dokumentace – stavba I/26 Babylon, obchvat

Nájemní družstvo Domažlice – založení Společenství vlastníků Domažlice, Vrchlického 656

Nájemní družstvo Domažlice, družstvo – záměr převodu spoluvlastnických podílů  k bytovým jednotkám v budově č. p. 656

RO - záměr na realizaci stavby s názvem „Rekonstrukce 1. NP budovy MěÚ, U Nemocnice 579, Domažlice“

RO – VZMR „Zpracování lesního hospodářského plánu v lesním hospodářském celku Městské lesy Domažlic

RO – dotace Městská knihovna Boženy Němcové

Programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice 2023 - oblast kultura a ostatní zájmová činnost

 

 

Ing. Radek Wiesner, v. r.    

starosta

Datum vložení: 21. 4. 2023 13:39
Datum poslední aktualizace: 24. 4. 2023 7:28
Autor: Vladimíra Špatenková

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)