Menu
Město Domažlice
Domažlice

6. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

POZVÁNKA

na 06. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

dne 29.03.2023 od 16:00 hodin

v malém sále MKS v Domažlicích, nám. Míru 51

 

Program :   

Určení ověřovatelů zápisu

Schválení programu jednání

Volba návrhové komise

Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

Zpráva zástupce RM o činnosti RM

Zápisy z jednání výborů

Žádost o prominutí vrácení dotace - MCT CZ z. s.

Prodej pozemků pod rekreačními objekty, k. ú. Babylon

Žádost o odkup pozemku, obec Babylon

Investiční akce Horská chata na Čerchově a Hasičská zbrojnice v Havlovicích

Proluka v Husově ul.

Rezignace člena výboru

Nulová odměna pro člena výboru

Kronika Města Domažlice na rok 2021

Žádost o prodej části pozemku p. č. 4814/2, k. ú. Domažlice

Žádost o odkup části pozemku p. č. 4841/4, k. ú. Domažlice

Koupě pozemků p. č. 2926/56 a 2926/57, k. ú. Domažlice

Pozemky v k. ú. Havlovice u Domažlic - kupní smlouva

Zpráva o plnění Realizačního plánu na rok 2022

Realizační plán na rok 2023

Rozpočtové opatření - finanční vypořádání příspěvku na provoz

Rozpočtové opatření - daň z příjmů právnických osob města

Rozpočtové opatření - SSZMD s. r. o. - skutečná výše vyrovnávací platby za rok 2022

Vyhlášení programů pro poskytování dotací v roce 2023 - oblast školství, mládeže a sportu

Vyhlášení programů pro poskytování dotací v roce 2023 - oblast sociální věci

Různé

Závěr

 

Ing. Radek Wiesner, v. r.    

starosta

Datum vložení: 24. 3. 2023 8:40
Datum poslední aktualizace: 24. 3. 2023 9:06
Autor: Vladimíra Špatenková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)