Menu
Město Domažlice
Domažlice

52. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

POZVÁNKA

na 52. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

dne 21.09.2022 od 16:00 hodin

v malém sále MKS v Domažlicích, nám. Míru 51

Program:

Určení ověřovatelů zápisu

Schválení programu jednání

Volba návrhové komise

Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

Zpráva zástupce RM o činnosti RM

Zápisy z jednání výborů

Výstavba bytových domů – PROXUS s. r. o.

Žádost o prodej pozemků, obec Babylon – výše kupní ceny

Žádost o bezúplatný převod – Cihlářská ulice

Nabídka prodeje lesních pozemků, k. ú. Bořice

RO - VZMR „Baseballové hřiště Domažlice, sociální zázemí a vybudování parkovacích ploch“

Prodej volné bytové jednotky – Pelnářova 394/3, Domažlice

Odkup pozemků pod rekr. objekty, k. ú. Babylon, Chatová osada Babylon, z. s.

Majetkoprávní vypořádání části pozemků – parkoviště U Svatých

Smlouva o právu provést stavbu, TJ JISKRA – dohoda

Prodej částí pozemku p. č. 4796/1, k. ú. Domažlice

Odkup pozemků p.č. 3800/66, 3800/122 a 5079/3 k.ú. Domažlice - KOVOBEL, v. d.

Strategie rozvoje města Domažlice

RO - Oprava sociálního zařízení na základní škole Msgre B. Staška v Domažlicích

Obecně závazná vyhláška č. 3/2022

Smlouva o poskytnutí účelové dotace v rámci dotačního programu Ministerstva kultury – Program regenerace MPR a MPZ 2022

Přesun poskytnutých finančních prostředků v rámci dotace v dotačním programu

Přesun poskytnutých finančních prostředků v rámci dotace v dotačním programu

Dodatek č. 2 k Zásadám pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva

Různé

Závěr

 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.

starosta

Datum vložení: 16. 9. 2022 9:39
Datum poslední aktualizace: 16. 9. 2022 13:21
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)