Menu
Město Domažlice
Domažlice

51. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

 

POZVÁNKA

na 51. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

dne 24.08.2022 od 16:00 hodin

v malém sále MKS v Domažlicích, nám. Míru 51

Program :

Určení ověřovatelů zápisu

Schválení programu jednání

Volba návrhové komise

Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

Zpráva zástupce RM o činnosti RM

Zápisy z jednání výborů

Žádost o bezúplatný převod – Cihlářská ulice

Výstavba bytových domů – PROXUS s. r. o.

Návrh na znovuzvolení přísedících Okresního soudu v Domažlicích

Bezúplatný převod pozemků od SÚSPK – stezka pro pěší a cyklisty podél hřbitova

Žádost o koupi pozemků – KOVOBEL, výrobní družstvo

Žádost o prodloužení doby trvání práva stavby, lokalita OZ Na Bábě

Žádost o prodej pozemků, obec Babylon – výše kupní ceny

Prodej volné bytové jednotky – Kosmonautů 162/12

Odkup pozemku p. č. 128/72 a pozemků pod rekreačními objekty, k. ú. Babylon

Žádost o odkup pozemků za účelem rozšíření výrobního areálu, k. ú. Domažlice (WMC Real  
   Estate Development s. r. o.)

Žádost o prodej části pozemku p. č. 4796/1, k. ú. Domažlice

Zrušení usnesení - prodloužení doby trvání práva stavby - OZ Vrbova

Dodatek č. 1 ke smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvě o smlouvě budoucí kupní - lokalita OZ 
   Vrbova

Majetkoprávní vypořádání k pozemkům p. č. 953/17 a 953/34, oba v k. ú. Domažlice

RO - Veřejná zakázka malého rozsahu „Revitalizace Steidlova parku v Domažlicích - II. etapa -
   terénní a sadové úpravy

Žádost o koupi pozemků, TJ Sokol Domažlice – srub Babylon

Plnění rozpočtu města Domažlice k 30.06.2022

Závěrečný účet za rok 2021 DSO Svazek Domažlicko, DSO Odpadové hospodářství Lazce, DSO
   Povodí Berounky, DSO Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka

Dodatek č. 4 ke zřizovací listině Městské policie Domažlice

Různé

Závěr

 

 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.

starosta

Datum vložení: 19. 8. 2022 7:46
Datum poslední aktualizace: 19. 8. 2022 8:40
Autor: Vladimíra Špatenková

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)