Menu
Město Domažlice
Domažlice

5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

POZVÁNKA

na 5. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

dne 22.02.2023 od 16:00 hodin

v malém sále MKS v Domažlicích, nám. Míru 51

Program :   

Určení ověřovatelů zápisu

Schválení programu jednání

Volba návrhové komise

Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

Zpráva zástupce RM o činnosti RM

Zápisy z jednání výborů

Rezignace člena výboru

„Bytové domy Domažlice Kasárna II., komunikace a inženýrské sítě – II. etapa“  - Dohoda o narovnání

Proluka v Husově ul.

Záměr prodeje volné jednotky – č. 141/1 v ul. 28. října, Domažlice

Žádost o odkup pozemku, obec Babylon

Žádost o směnu části pozemku p. č. 403/1 za část pozemku p. č. 711/20, k. ú. Havlovice u Domažlic

RO - Rekonstrukce ulice Kosmonautů v Domažlicích

RO - Opravy izolace dětského bazénu v budově plaveckého bazénu v Domažlicích

Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2023

Investiční akce Horská chata na Čerchově a Hasičská zbrojnice v Havlovicích

Vyhlášení aukce – pozemky v k. ú. Havlovice u Domažlic

Vyhlášení programů pro poskytování dotací v roce 2023 - oblast školství, mládeže a sportu

Vyhlášení programů pro poskytování dotací v roce 2023 - oblast sociální věci

Různé

Závěr

 

 

Ing. Radek Wiesner, v. r.    

starosta

Datum vložení: 17. 2. 2023 9:34
Datum poslední aktualizace: 17. 2. 2023 10:00
Autor: Vladimíra Špatenková

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)