Menu
Město Domažlice
Domažlice

48. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

 

POZVÁNKA

na 48. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

dne 18.05.2022 od 16:00 hodin

v malém sále MKS v Domažlicích, nám. Míru 51

 

Program :

Určení ověřovatelů zápisu

Schválení programu jednání

Volba návrhové komise

Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

Zpráva zástupce RM o činnosti RM

Zápisy z jednání výborů

Žádost o bezúplatný převod – Cihlářská ulice

Výstavba bytových domů – PROXUS s. r. o.

Žádost o odkoupení nemovitosti – pozemek p. č. st. 451, jehož součástí je stavba bez čp/ev. v k. ú. Babylon

Prodej pozemku p. č. 2446/55 – lokalita obytné zóny Na Bábě

Žádost o prodloužení doby trvání práva stavby, lokalita OZ Na Bábě

Prodej pozemku p. č. st. 4661 - lokalita obytné zóny Na Bábě

Žádost o prodloužení doby trvání práva stavby, lokalita OZ Na Bábě

Nabídka prodeje lesního pozemku, k. ú. Luženičky

Směnná smlouva, pozemky v k. ú. Domažlice, Krajské státní zastupitelství – dodatek

Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji – městská autobusová doprava

Žádost o prominutí smluvní pokuty zhotoviteli k akci „Domažlice, Kozinova 235, 236 – Oprava vady anglických dvorků bytového domu“

Různé

Závěr

 

 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.

starosta

Datum vložení: 13. 5. 2022 8:53
Datum poslední aktualizace: 24. 6. 2022 8:00
Autor: Vladimíra Špatenková

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)