Menu
Město Domažlice
Domažlice

47. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

 

POZVÁNKA

na 47. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

dne 20.04.2022 od 16:00 hodin

v malém sále MKS v Domažlicích, nám. Míru 51

Program :

Určení ověřovatelů zápisu

Schválení programu jednání

Volba návrhové komise

Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

Zpráva zástupce RM o činnosti RM

Zápisy z jednání výborů

Žádost o bezúplatný převod – Cihlářská ulice

Výstavba bytových domů – PROXUS s. r. o.

Prodej bytů - Mánesova 204, Domažlice

Směna části pozemku p. č. st. 3254/3, k. ú. Domažlice

Odkoupení pozemku p. č. 405/2 v k. ú. Luženičky

Odkup části pozemku p. č. 2170/23, k. ú. Domažlice - proHeq (CZ) s. r. o.

Dodatek č. 1 – proluka Husova

Jednací řád zastupitelstva města

Prodej volné bytové jednotky – Kosmonautů 162/8

Žádost o prodloužení doby trvání práva stavby, lokalita OZ Na Bábě

RO - „Stavební úpravy vojenské ubikace na horskou chatu“

Prodej pozemku OZ Vrbova

Záměr prodeje pozemku p. č. st. 4073 v k. ú. Domažlice – Vrchlického 656

RO - Mateřská škola Domažlice – oprava střechy MŠ Zahradní 471

Návrh dodatku č. 9 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní

Koupě pozemku p. č. 2325/10, k. ú. Domažlice – rozšíření areálu Domova se zvláštním režimem

Poskytnutí daru na pomoc Ukrajině – akce Den pro Ukrajinu

Rozpočtové opatření – dotace Městská knihovna

Rozpočtové opatření – daň z příjmů právnických osob

Programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice 2022- oblast kultura a ostatní zájmová činnost

Programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice 2022 - oblast sociální

Programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice 2022 - oblast školství, mládeže a sportu

Program regenerace MPR a MPZ pro rok 2022 – schválení dotačních podílů města Domažlice z rozpočtu města v rámci tohoto Programu, informace o přidělení státní dotace Ministerstva kultury v rámci tohoto dotačního programu

Stanovení počtu zastupitelů pro volební období 2022 – 2026

Různé

Závěr

 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.

starosta

Datum vložení: 15. 4. 2022 8:50
Datum poslední aktualizace: 13. 5. 2022 9:13
Autor: Vladimíra Špatenková

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)