Menu
Město Domažlice
Domažlice

46. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

POZVÁNKA

na 46. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

dne 23.03.2022 od 16:00 hodin

v malém sále MKS v Domažlicích, nám. Míru 51

Program :

Určení ověřovatelů zápisu

Schválení programu jednání

Volba návrhové komise

Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

Zpráva zástupce RM o činnosti RM

Zápisy z jednání výborů

Žádost o bezúplatný převod – Cihlářská ulice

Výstavba bytových domů – PROXUS s. r. o.

Záměr prodeje volné jednotky – č. 162/12 v ul. Kosmonautů

Prodej pozemku p. č. 2446/58, 2446/57, 2446/56 – lokalita obytné zóny Na Bábě

Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2022 - návrh smlouvy

Odkoupení pozemku p. č. 4246/5 v k. ú. Domažlice

Individuální dotace zahrnuté do rozpočtu na rok 2022

Digitální technická mapa města Domažlice

Různé

Závěr

 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.

starosta

Datum vložení: 18. 3. 2022 8:05
Datum poslední aktualizace: 8. 7. 2022 14:12
Autor: Vladimíra Špatenková

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)