Menu
Město Domažlice
Domažlice

42. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

POZVÁNKA

na 42. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

dne 15.12.2021 od 16:00 hodin

v malém sále MKS v Domažlicích, nám. Míru 51

Program :

Určení ověřovatelů zápisu

Schválení programu jednání

Volba návrhové komise

Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

Zpráva zástupce RM o činnosti RM

Zápisy z jednání výborů

Prodej části pozemku p. č. 260/76, k. ú. Havlovice u Domažlic

Realizace koupě nemovitosti v majetku Státního pozemkového úřadu v rámci stavby „Domažlice – řešení dešťových vod z areálu zimního stadionu“

Žádost o odkup části pozemku p. č. 978/1, k. ú. Domažlice

Prodloužení doby trvání práva stavby - OZ Havlovice

Elektronická dražba nemovitostí – pozemků p. č. 89/20, 707/8 a 707/9 v k. ú. Havlovice u Domažlic

Pravidla rozpočtového provizoria na rok 2022

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb – dofinancování

Programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice 2021 - oblast školství, mládeže a sportu

Koupaliště Babylon - návrh koncepce 2022

Různé

Závěr

 

 

 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.

starosta

Datum vložení: 10. 12. 2021 8:29
Datum poslední aktualizace: 10. 12. 2021 8:33
Autor: Vladimíra Špatenková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)