Menu
Město Domažlice
Domažlice

41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

POZVÁNKA

na 41. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

dne 24.11.2021 od 16:00 hodin

v malém sále MKS v Domažlicích, nám. Míru 51

Program :

Určení ověřovatelů zápisu

Schválení programu jednání

Volba návrhové komise

Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

Zpráva zástupce RM o činnosti RM

Zápisy z jednání výborů

Žádost o odkup části pozemku p. č. 4827/27, k. ú. Domažlice

Žádost o povolení vstupu na pozemky na dobu neurčitou - zpřístupnění důlních děl „Na Kole“ a „Škarmaň“

Žádost o prodloužení doby trvání práva stavby - OZ Havlovice

Prodej pozemku p. č. 2446/61 – lokalita obytné zóny Na Bábě

Nevyužití předkupního práva - budova čerpací stanice

Aktualizace dotačního Programu regenerace MPR Domažlice pro rok 2022

Vyhlášení programů pro poskytování dotací v roce 2022 - oblast kultura a cestovní ruch

Vyhlášení programů pro poskytování dotací v roce 2022 - oblast školství, mládeže a sportu

Vyhlášení programů pro poskytování dotací v roce 2022 - oblast sociální věci

Obecně závazná vyhláška města Domažlice č. 4/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

Různé

Závěr

 

 

 

 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.

starosta

Datum vložení: 19. 11. 2021 12:27
Datum poslední aktualizace: 19. 11. 2021 12:55
Autor: Vladimíra Špatenková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)