Menu
Město Domažlice
Domažlice

4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

POZVÁNKA

na 4. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

dne 26.01.2023 od 16:00 hodin

v malém sále MKS v Domažlicích, nám. Míru 51

 

Program :

Určení ověřovatelů zápisu

Schválení programu jednání

Volba návrhové komise

Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

Zpráva zástupce RM o činnosti RM

Zápisy z jednání výborů

Výstavba bytových domů – PROXUS s. r. o.

Majetkoprávní vypořádání části pozemků – parkoviště U Svatých, směnná smlouva

Žádost o odkup objektu p. č. st. 1590 k. ú. Domažlice

Darovací smlouva – most v ul. npor. O. Bartoška a opěrné zdi

Rozpočtové opatření – Dotace na financování sociálních služeb

Žádost o koupi pozemku p. č. 959/1 v k. ú. Domažlice

Proluka v Husově ul.

„Bytové domy Domažlice Kasárna II., komunikace a inženýrské sítě – II. etapa“ - Dohoda o narovnání

Rozpočtové opatření - Oprava havarijního stavu izolace dětského bazénu v budově plaveckého bazénu Domažlice

Individuální dotace zahrnuté do rozpočtu na rok 2023

Vyhlášení programů pro poskytování dotací v roce 2023 - oblast kultura a  cestovní ruch

Vyhlášení programů pro poskytování dotací v roce 2023 - oblast školství, mládeže a sportu

Různé

Závěr

 

 

 

Ing. Radek Wiesner, v. r.

starosta

Datum vložení: 20. 1. 2023 8:05
Datum poslední aktualizace: 20. 1. 2023 9:56
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)