Menu
Město Domažlice
Domažlice

39. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

POZVÁNKA

na 39. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

dne 22.09.2021 od 16:00 hodin

v malém sále MKS v Domažlicích

Program :

Určení ověřovatelů zápisu

Schválení programu jednání

Volba návrhové komise

Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

Zpráva zástupce RM o činnosti RM

Zápisy z jednání výborů

Prezentace „Horské chaty na Čerchově“

Přísedící soudu

Zpřístupnění důlních děl „Na Kole“ a „Škarmaň“

Prodej pozemku p. č. 2483/17 v k. ú. Domažlice – lokalita OZ Na Bábě, kupní smlouva

Prodej pozemku p. č. 2483/15 v k. ú. Domažlice – lokalita OZ Na Bábě, kupní smlouva

Žádost o prodloužení doby trvání práva stavby, lokalita OZ Na Bábě, p. č. 2490/2

Žádost o prodloužení doby trvání práva stavby, lokalita OZ Na Bábě, p. č. 2446/62

Žádost o odkup pozemku p. č. 837, k. ú. Domažlice

Nabídka prodeje lesních pozemků, k. ú. Spáňov

Úplatný převod ¼ podílu pozemku p. č. 2506/1 v k. ú. Domažlice – ÚZSVM

MKS – žádost odvod za porušení rozpočtové kázně

Různé

Závěr

 

 

 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.

starosta

Datum vložení: 16. 9. 2021 12:37
Datum poslední aktualizace: 16. 9. 2021 12:39
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)