Menu
Město Domažlice
Domažlice

38. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

POZVÁNKA

na 38. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

dne 25.08.2021 od 16:00 hodin

ve velkém sále MKS v Domažlicích

Program :

Určení ověřovatelů zápisu

Schválení programu jednání

Volba návrhové komise

Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

Zpráva zástupce RM o činnosti RM

Zápisy z jednání výborů

Žádost o odkup pozemku – stavba na části pozemku p. č. 125/1, k. ú. Babylon

Žádost o zrušení předkupního práva - Komenského 7, Domažlice

Žádost o prodej pozemků p. č. 5061/5, 5061/6, 4139/6, 4139/7 a 4139/8, vše v k. ú. Domažlice

Zpřístupnění důlních děl „Na Kole“ a „Škarmaň“

Nabídka převodu pozemků p. č. 710/3, 710/4 a 434/16 v k. ú. Havlovice u Domažlic – ÚZSVM

Prodej pozemku p. č. st. 671 v k. ú. Domažlice - proluka v Husově ul.

Žádost o bezúplatný převod - Cihlářská ulice

Prodej volné bytové jednotky – Pelnářova 392/12

Žádost o směnu pozemku v k. ú. Havlovice u Domažlic a k. ú. Pasečnice

Žádost o odkup pozemku p. č. 837, k. ú. Domažlice

Žádost o odkup části pozemku p. č. st. 3254/3, k. ú. Domažlice

Zástavní smlouva – lokalita OZ Na Bábě

Žádost o prodloužení doby trvání práva stavby – lokalita OZ Na Bábě

Prodej pozemku p. č. 2483/17 v k. ú. Domažlice – lokalita OZ Na Bábě

Prodej pozemku p. č. 2483/15 v k. ú. Domažlice – lokalita OZ Na Bábě 

Plnění rozpočtu města Domažlice k 30.06.2021

ČSOB a. s. - Dodatek č. 3 ke smlouvě o úvěru

OZV č. 2/2021 o místním poplatku z pobytu

Závěrečný účet za rok 2020 DSO Svazek Domažlicko, DSO Odpadové hospodářství Lazce, DSO Povodí Berounky, DSO Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka

RO – dotace MPSV náklady COVID

RO – příspěvek MF

RO – dotace Šablony pro školy III

Různé

Závěr

 

 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.

starosta

Datum vložení: 19. 8. 2021 14:28
Datum poslední aktualizace: 20. 8. 2021 9:06
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)