Menu
Město Domažlice
Domažlice

34. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

POZVÁNKA

na 34. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

dne 28.04.2021 od 16:00 hodin

ve velkém sále MKS v Domažlicích

Program :

Určení ověřovatelů zápisu

Schválení programu jednání

Volba návrhové komise

Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

Zpráva zástupce RM o činnosti RM

Zápisy z jednání výborů

Revize názvů autobusových zastávek v Domažlicích

Záměr prodeje pozemků v lokalitě Kozinovo pole – výstavba bytových domů

Žádost o odkup části pozemku p. č. st. 3254/3, k. ú. Domažlice

Prodej pozemku p. č. 628/1, 628/5 v k. ú. Havlovice u Domažlic

Prodej volné bytové jednotky – Kunešova 506/3

Žádost o prodloužení doby trvání práva stavby, lokalita OZ Na Bábě

Zástavní smlouva, lokalita OZ Na Bábě

Nabídka prodeje lesních pozemků, k. ú. Postřekov

RO - Veřejná zakázka s názvem „Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a vybudování odborných učeben Nábytek“

RO - Veřejná zakázka s názvem „Čerchov, Malinová hora, Bystřice odstranění objektů bývalé vojenské posádky v k. ú. Pec a Dolní Folmava“

RO - ZŠ Komenského 17, dotace

Programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice 2021

- oblast kultura a ostatní zájmová činnost

Programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice 2021

- oblast sociální

Individuální dotace zahrnuté do rozpočtu na rok 2021

Zpráva o plnění Realizačního plánu na rok 2020

Realizační plán na rok 2021

Různé

Závěr

 

 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.

starosta

Datum vložení: 22. 4. 2021 13:31
Datum poslední aktualizace: 22. 4. 2021 13:31
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)