Obsah

29. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

Typ: ostatní
-

POZVÁNKA

na 29. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

dne 27.01.2021 od 16:00 hodin

ve velkém sále MKS v Domažlicích

Program :

Určení ověřovatelů zápisu

Schválení programu jednání

Volba návrhové komise

Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

Zpráva zástupce RM o činnosti RM

Zápisy z jednání výborů

Rozšíření digitálního povodňového plánu a varovného informačního systému pro město Domažlice

OZ lokalita Na Bábě – nabídka prodeje pozemku p. č. 4948/30

Žádost o odkoupení pozemku

Sleva nájemného

OZ Havlovice – prodej pozemku p. č. 260/52

Prodej hájenky č. p. 8, Babylon – Domažlické městské lesy spol. s r. o.

Dohoda o likvidaci majetku ve vlastnictví ČR, příslušnost hospodařit AOPK ČR - Čerchov

Rekonstrukce fotbalového hřiště s umělým povrchem

Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace DTS Domažlice

Individuální dotace - Diecézní charita Plzeň

Dodatek č. 1 k Zásadám pro poskytování náhrad cestovních výdajů členům zastupitelstva

Různé

Závěr


 

 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.

starosta


Vytvořeno: 21. 1. 2021
Poslední aktualizace: 21. 1. 2021 15:14
Autor: Stanislava Mužíková