Obsah

26. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

Typ: ostatní
-

POZVÁNKA

na 26. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

dne 21.10.2020 od 16:00 hodin

ve velkém sále MKS v Domažlicích

Program :

Určení ověřovatelů zápisu

Schválení programu jednání

Volba návrhové komise

Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

Zpráva zástupce RM o činnosti RM

Zápisy z jednání výborů

Návrh člena do finančního výboru a člena výboru školství, mládeže a sportu

Nabídka prodeje lesních pozemků, k. ú. Pasečnice, k. ú. Stráž u Domažlic

Hodnocení realizace Strategie rozvoje města Domažlice

Dodatek ke smlouvě, proHeq (CZ)

Změna hranice mezi obcí Babylon a Domažlice

Žádost o prodloužení doby trvání práva stavby, lokalita OZ Na Bábě

Nabídka spoluvlastnického podílu na pozemku p. č. 4819/2 v k. ú. Domažlice

Smlouva o úvěru - předfinancování projektu Bezbariérové úpravy ZŠ Domažlice                              Komenského 17, Domažlice

Vyhlášení programů pro poskytování dotací v roce 2021 - oblast kultura a cestovní ruch

Různé

Závěr


 

JUDr. Zdeněk Novák, v. r.

starosta


Vytvořeno: 15. 10. 2020
Poslední aktualizace: 15. 10. 2020 14:48
Autor: Stanislava Mužíková