Obsah

23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

Typ: ostatní
-

P O Z V Á N K A

na 23. mimořádné zasedání Zastupitelstva města Domažlice

dne 05.08.2020 od 16:00 hodin

v malém sále MKS v Domažlicích

 

P r o g r a m :

Určení ověřovatelů zápisu

Schválení programu jednání

Volba návrhové komise

Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

Zpráva zástupce RM o činnosti RM

RO - Veřejná zakázka s názvem "Bezbariérové úpravy ZŠ Komenského 17 Domažlice a  vybudování odborných učeben – Stavební práce“

Poskytnutí slevy z nájemného

Různé

Závěr


Vytvořeno: 30. 7. 2020
Poslední aktualizace: 30. 7. 2020 11:00
Autor: Stanislava Mužíková