Menu
Město Domažlice
Domažlice

19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

POZVÁNKA

na 19. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

dne 24.04.2024 od 16:00 hodin

v malém sále MKS v Domažlicích, nám. Míru 51

 

Program :    

 

Určení ověřovatelů zápisu

Schválení programu jednání

Volba návrhové komise

Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

Zápisy z jednání výborů

Žádost o prodloužení doby trvání práva stavby, lokalita OZ Na Bábě

Žádost o prodej pozemku p. č. st. 120, k. ú. Babylon

Majetkoprávní vypořádání pozemků, k. ú. Babylon

Elektronická dražba pozemku p. č. 3709/28, k. ú. Domažlice - chodník, Masarykova ul.

RO - VZMR „Oprava komunikace v ulici Waldhegerova, Domažlice“

RO - VZMR „Oprava střechy zimního stadionu v Domažlicích“

RO - Daň z příjmů právnických osob města

RO - Financování

RO - Dotace Městská knihovna

Zpráva zástupce RM o činnosti RM

Různé

Závěr

 

Bc. Stanislav Antoš, v. r.    

starosta

Datum vložení: 19. 4. 2024 10:17
Datum poslední aktualizace: 22. 4. 2024 16:49
Autor: Vladimíra Špatenková

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)