Menu
Město Domažlice
Domažlice

18. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

POZVÁNKA

na 18. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

dne 27.03.2024 od 16:00 hodin

v malém sále MKS v Domažlicích, nám. Míru 51

 

Program:     

Určení ověřovatelů zápisu

Schválení programu jednání

Volba návrhové komise

Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

Zápisy z jednání výborů

Programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice 2024 oblast sociální

Nabídka pozemku p. č. 2041/2 k. ú. Domažlice

Žádost o prodloužení platnosti smlouvy o smlouvě budoucí kupní - pozemek p. č. 84/1 v k. ú. Babylon

Nabídka lesního pozemku a ost. plochy – p. č. 704/2 a p. č. 528/10 v k. ú. Havlovice u Domažlic

Nabídka prodeje pozemků, k. ú. Domažlice – 1. česká realitní s. r. o.

Žádost o odkup části pozemku p. č. 125/1 v k. ú. Babylon

Bezúplatný převod pozemků pod komunikací – SÚSPK a Plzeňský kraj

Poskytnutí účelové dotace Plzeňskému kraji na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2024 - návrh smlouvy

RO – „Oprava chodníků při silnici I/22 v Domažlicích – I. etapa

RO – finanční vypořádání příspěvku na provoz

RO – SSZMD s. r. o. – skutečná výše vyrovnávací platby za rok 2023

Zpráva o plnění Realizačního plánu komunitního plánování na rok 2023

Realizační plán komunitního plánování na rok 2024

Zpráva zástupce RM o činnosti RM

Různé

Závěr

 

 

 

Bc. Stanislav Antoš, v. r.    

starosta

 

Datum vložení: 22. 3. 2024 7:48
Datum poslední aktualizace: 22. 3. 2024 8:04
Autor: Hana Pokorná

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)