Menu
Město Domažlice
Domažlice

17. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

POZVÁNKA

na 17. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

dne 28.02.2024 od 16:00 hodin

v malém sále MKS v Domažlicích, nám. Míru 51

Program :    

 

Určení ověřovatelů zápisu

Schválení programu jednání

Volba návrhové komise

Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

Zápisy z jednání výborů

Žádost o prodej části pozemku p. č. 4784/2, k. ú. Domažlice

Prodej volné bytové jednotky - Kosmonautů 159/2

Dodatek ke smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvě o smlouvě budoucí kupní - lokalita OZ Vrbova

OZV města Domažlice o stanovení obecního systému odpadového hospodářství

RO - Rekonstrukce internátu Zdravotnické školy v Domažlicích

Rozpočtové opatření - sociální fond

Vyhlášení programu pro poskytování dotací v roce 2024 - oblast kultura a cestovní ruch

Zpráva zástupce RM o činnosti RM

Různé

Závěr

 

 

Bc. Stanislav Antoš, v. r.    

starosta

Datum vložení: 23. 2. 2024 9:10
Datum poslední aktualizace: 23. 2. 2024 9:57
Autor: Vladimíra Špatenková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)