Menu
Město Domažlice
Domažlice

16. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

 

POZVÁNKA

na 16. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

dne 24.01.2024 od 16:00 hodin

v malém sále MKS v Domažlicích, nám. Míru 51

Program :   

Určení ověřovatelů zápisu

Schválení programu jednání

Volba návrhové komise

Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

Zápisy z jednání výborů

Volba člena kulturního výboru

Prodloužení doby trvání práva stavby - p. č. 2382/38, k. ú. Domažlice

Nabídka uplatnění předkupního práva pozemku p. č. st. 4034 v k. ú. Domažlice

Proluka v Husově ul. - smlouva o zrušení práva stavby a smlouvy o smlouvě budoucí kupní

Rozpočtové opatření - investiční rezerva r. 2024

Individuální dotace zahrnuté do rozpočtu na rok 2024

Dodatek ke zřizovací listině - ZŠ a MŠ Msgre B. Staška 232

Dodatek č. 5 Statutu sociálního fondu města Domažlice

Dodatek č. 3 k Zásadám pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Domažlice

Vyhlášení programů pro poskytování dotací v roce 2024 - oblast kultura a cestovní ruch

Zpráva zástupce RM o činnosti RM

Různé

Závěr

 

Bc. Stanislav Antoš, v. r.    

starosta

Datum vložení: 18. 1. 2024 13:28
Datum poslední aktualizace: 18. 1. 2024 13:39
Autor: Vladimíra Špatenková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)