Menu
Město Domažlice
Domažlice

15. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

 

POZVÁNKA

na 15. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

dne 20.12.2023 od 16:00 hodin

v malém sále MKS v Domažlicích, nám. Míru 51

Program :   

Určení ověřovatelů zápisu

Schválení programu jednání

Volba návrhové komise

Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

Zápisy z jednání výborů

Komplexní pozemkové úpravy a plán společných zařízení, k. ú. Domažlice

proHeq (CZ) s. r. o. - žádost o změnu smluvních podmínek

Návrh OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Návrh rozpočtu města Domažlice na rok 2024

Městské centrum soc. reh. služeb - financování sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí účelové dotace Svazku Domažlicko - linková doprava na Čerchov

Programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice 2023 - oblast školství, mládeže a sportu - 3. kolo

Vyhlášení programů pro poskytování dotací v roce 2024 - oblast školství, mládeže a sportu

Vyhlášení programů pro poskytování dotací v roce 2024 - oblast sociální věci

Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice - oblast sociální

Osadní výbor Havlovice

Zpráva zástupce RM o činnosti RM

Různé

Závěr

 

 

Bc. Stanislav Antoš, v. r.    

starosta

Datum vložení: 14. 12. 2023 7:48
Datum poslední aktualizace: 14. 12. 2023 8:04
Autor: Vladimíra Špatenková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)