Menu
Město Domažlice
Domažlice

14. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

 

POZVÁNKA

na 14. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

dne 22.11.2023 od 16:00 hodin

v malém sále MKS v Domažlicích, nám. Míru 51

Program :   

Určení ověřovatelů zápisu

Schválení programu jednání

Volba návrhové komise

Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

Zpráva zástupce RM o činnosti RM

Zápisy z jednání výborů

Přísedící okresního soudu

Prodej volné bytové jednotky – 28. října 141/1

Udělení pamětní medaile města Domažlice

Záměr prodeje volné jednotky – č. 159/2 v ul. Kosmonautů

Darovací smlouva, p. č. 4850/16 k. ú. Domažlice

Dodatek č. 2 ke smlouvě o zřízení práva stavby a smlouvě o smlouvě budoucí kupní

Kupní smlouva – pozemek p. č. st. 250, k. ú. Dolní Folmava

Obecně závazná vyhláška města Domažlice o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška města Domažlice o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška města Domažlice o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

Jednací řád výborů

Různé

Závěr

 

 

Bc. Stanislav Antoš, v. r.    

starosta

Datum vložení: 16. 11. 2023 7:33
Datum poslední aktualizace: 20. 11. 2023 7:40
Autor: Vladimíra Špatenková

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)