Menu
Město Domažlice
Domažlice

13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

 

POZVÁNKA

na 13. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

dne 01.11.2023 od 16:00 hodin

v zasedací místnosti MěÚ v Domažlicích, nám. Míru 1

Program :   

Určení ověřovatelů zápisu

Schválení programu jednání

Volba návrhové komise

Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

Zpráva zástupce RM o činnosti RM

Zápisy z jednání výborů

Nabídka prodeje lesního pozemku, k. ú. Bořice u Domažlic

Žádost o prodloužení doby trvání práva stavby OZ

Nabídka prodeje lesního pozemku, k. ú. Bořice u Domažlic

Nabídka prodeje lesního pozemku, k. ú. Spáňov

Prodej pozemku p. č. 2490/35 – lokalita obytné zóny Na Bábě

Nabídka prodeje pozemků, k. ú. Domažlice – 1. česká realitní s. r. o.

Programy pro poskytování dotací z rozpočtu města Domažlice 2023 - oblast
školství, mládeže a sportu

Volba předsedů a členů výborů

Různé

Závěr

 

Bc. Stanislav Antoš, v. r.    

starosta

Datum vložení: 25. 10. 2023 9:01
Datum poslední aktualizace: 25. 10. 2023 9:04
Autor: Vladimíra Špatenková

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)