Menu
Město Domažlice
Domažlice

11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

POZVÁNKA

Na 11. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

dne 04.10.2023 od 16:00 hodin

v malém sále MKS v Domažlicích, nám. Míru 51

Program :   

Určení ověřovatelů zápisu

Schválení programu jednání

Volba návrhové komise

Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

Zpráva zástupce RM o činnosti RM

Zápisy z jednání výborů

RO - Financování

Prodej částí pozemků p. č. 4864/2 a 4864/3, k. ú. Domažlice - kupní smlouva

Nájemní družstvo Domažlice – darovací smlouvy

Pozemek p. č. st. 250, k. ú. Dolní Folmava – majetkoprávní vypořádání

Nepotřebný státní majetek - nabídka ÚZSVM

Sdružení místních samospráv ČR, z. s. – ukončení členství

RO - VZMR "Zpracování lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Domažlice I a  II"

RO - Revitalizace Steidlova parku

RO - VZMR „Oprava chodníků v Hanově parku a v Masarykově ulici v Domažlicích“

Termínované vklady na dobu určitou

Stanovení rozdělení pravomocí místostarostů

Různé

Závěr

 

Bc. Stanislav Antoš, v. r.    

starosta

Datum vložení: 27. 9. 2023 8:28
Datum poslední aktualizace: 27. 9. 2023 12:34
Autor: Vladimíra Špatenková

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)