Menu
Město Domažlice
Domažlice

10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA DOMAŽLICE

-

POZVÁNKA

na 10. zasedání Zastupitelstva města Domažlice

dne 30.08.2023 od 16:00 hodin

v malém sále MKS v Domažlicích, nám. Míru 51

Program :   

Určení ověřovatelů zápisu

Schválení programu jednání

Volba návrhové komise

Zpráva kontrolního výboru o plnění usnesení ZM a RM

Zpráva zástupce RM o činnosti RM

Zápisy z jednání výborů

Žádost o směnu pozemku p. č. 2660/4 a č. 2660/40 za p. č. 2660/42 vše v k. ú. Domažlice

Prodej částí pozemků p. č. 4864/2, p. č. 4864/3, k. ú. Domažlice

Prodej volné bytové jednotky – 28. října 141/1

Prodej bytů - Vojtěchova 115, Domažlice

Žádost o odkup pozemku – stavba na části pozemku p. č. 125/1, k. ú. Babylon

Směna pozemků v k. ú. Havlovice u Domažlic a k. ú. Pasečnice

Úprava bytu Masarykova 404

Návrh dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní

MCT CZ z. s. – žádost o prominutí vrácení dotace

Nájemní družstvo Domažlice – záměr převodu podílů na družstvo

Bezúplatný převod nemovitého majetku, ÚZSVM

Vypořádání dotace (MAD provoz linky 405611) s Plzeňským krajem

RO - Dohoda o narovnání vzájemných vztahů - STAVEBNÍ MONTÁŽE spol. s r. o.

RO - Sportovní areál Střelnice – komunikace pro pěší a parkovací plocha, úprava     Střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2024 - 2025 

Destinační společnost Český les, z. s.

Memorandum – propojení skupinových vodovodů Nýrsko – Plzeň

Závěrečný účet za rok 2022 DSO Svazek Domažlicko, DSO Odpadové hospodářství Lazce,     DSO Povodí Berounky, DSO Vodohospodářský svazek obcí Domažlicka

RO - dotace ZŠ Komenského 17, Mateřská škola Domažlice

Plnění rozpočtu města Domažlice k  30.06.2023

Volba 2. místostarosty

Volba člena rady

Volba předsedy kontrolního výboru

Řízení městské policie

Různé

Závěr

 

Bc. Stanislav Antoš, v. r.    

starosta

Datum vložení: 25. 8. 2023 11:09
Datum poslední aktualizace: 25. 8. 2023 13:55
Autor: Vladimíra Špatenková

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)