Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 9a/1995

Program regenerace městské památkové rezervace Domažlice

 
Vyhláška, kterou se vyhlašuje Program regenerace městské památkové rezervace Domažlice 
vydána 25.4.1995
účinnost od 10.5.1995
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou  

VYHLÁŠKA MĚSTA DOMAŽLICE  9A/1995

KTEROU SE VYHLAŠUJE PROGRAM REGENERACE MĚSTSKÉ PAMÁTKOVÉ REZERVACE DOMAŽLICE
     Městské zastupitelstvo v Domažlicích se usneslo vydat dne 25.4.1995 na základě § 16 odst. 2 a § 36, odst. 1 písm. f) zákona č. 367/1990 Sb., ve znění :pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
ČL. 1
     Pro zachování a následnou obnovu všech dochovaných hodnot na území městské památkové rezervace v Domažlicích včetně optimálního fungování všech funkčních složek se vyhlašuje program regenerace městské památkové rezervace Domažlice (dále jen program regenerace). 
 
ČL. 2
     Program regenerace je uložen na odboru výstavby, odboru školství, kultury, sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu v Domažlicích. 
 
ČL. 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnů ode dne vyhlášení.

 

 

Jaroslava Wollerová

starostka města

v.r.

 

Ing. František Budka

zástupce starostky města

v.r.
Datum vložení: 15. 5. 1995 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 3. 2023 14:40

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)