Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 17/1997

Vyhláška, kterou se zrušuje Vyhláška 11/1994 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Domažlice

 
Vyhláška, kterou se zrušuje Vyhláška 11/1994
vydána 10.9.1997
účinnost od 26.9.1997
novelizuje vyhlášku 11/1994 (ze dne 7.11.1994) 
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou  

17/1997

VYHLÁŠKA, KTEROU SE ZRUŠUJE VYHLÁŠKA Č. 11/94, O ZÁVAZNÝCH ČÁSTECH ÚZEMNÍHO PLÁNU SÍDELNÍHO ÚTVARU DOMAŽLICE
     Městské zastupitelstvo v Domažlicích dne 10.9.1997 schválilo podle § 16 a 36 odst.1  písm. f) zákona č. 367/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a  podle § 29 odst. 2  zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku :
ČL. I
     Vyhláška č. 11/1994, o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Domažlice, se zrušuje.
ČL. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnů ode dne vyhlášení.

 

 

Jaroslava Wollerová
starostka města
v. r.

 

Ing. František Budka
zástupce starostky města
v. r.
Datum vložení: 23. 9. 1997 0:00
Datum poslední aktualizace: 5. 12. 2023 7:38

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)