Menu
Město Domažlice
Domažlice

Strategie rozvoje města Domažlice

Strategie rozvoje města Domažlice

Zastupitelstvo města Domažlice schválilo na svém 52. zasedání, dne 21.09.2022, usnesením č. 1388 dokument Strategie rozvoje města Domažlice.

Strategie rozvoje města Domažlice představuje dlouhodobý koncepční dokument, který je strukturován do několika základních částí. V analytické části jsou definovány výchozí podmínky města, provedena socioekonomická analýza a tematická analýza současného stavu. Syntézu analytické části tvoří SWOT analýza včetně závěrečného vyhodnocení.
Na základě výsledků analytické části je definována rozvojová strategie, která stanovuje strategické a specifické cíle v jednotlivých strategických oblastech.
Tato strategie rozvoje města představuje aktualizaci a navazuje na Strategii rozvoje města zpracovanou v letech 2013 až 2014.
Analýza města se člení do několika kapitol, které se liší obsahově a metodicky. Kombinuje objektivní informace získané z publikací a statistických zdrojů s informacemi více či méně subjektivními, čerpajícími z průzkumů mezi jednotlivými subjekty, které ve městě žijí a působí.
Analytický profil města je rozdělen do kapitol s následujícím tematickým zaměřením:

  • Poloha a vnější vztahy
  • Obyvatelstvo
  • Bydlení
  • Vybavenost a služby pro obyvatele
  • Zaměstnanost a ekonomický rozvoj
  • Doprava
  • Technická infrastruktura
  • Životní prostředí.

Analýza důsledně usiluje o zarámování pozice města Domažlice v širším kontextu a využívá metodiky „benchmarkingu“. Tam kde to je možné, jsou dostupné informace o městě Domažlice porovnávány s dalšími referenčními jednotkami. Za referenční jednotky byla vybrána města srovnatelná s Domažlicemi svou velikostí, polohou a sociálně-ekonomickou strukturou.

Strategie rozvoje města Domažlice

Přílohy

Datum vložení: 26. 9. 2022 13:38
Datum poslední aktualizace: 18. 10. 2022 10:29
Autor: Ing. Pavlína Fišerová

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)