Menu
Město Domažlice
Domažlice

vyhláška 6/1998

vyhláška 6/1998

Vyhláška o stanovení koeficientu růstu nájemného v závislosti na velikosti obce
vydána 12.5.1998
účinnost od 28.5.1998
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou nařízení 4/2005

VYHLÁŠKA  6/1998

o stanovení koeficientu růstu nájemného v závislosti na velikosti obce
Městská rada v Domažlicích schválila dne 12.5.1998 na základě § 45 písm. l) zákona ČNR č.367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších změn a doplnění, a na základě § 24 téhož zákona, a podle § 4a odst.1) písm. b) a c) zákona ČNR č.265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
 
Čl. 1
Koeficient růstu nájemného z bytu v závislosti na velikosti obce - Kv podle § 5a odst. 6 vyhlášky Ministerstva financí č.176/199 Sb., o nájemném z bytu a úhradě za plnění poskytovaná s užíváním bytu, ve znění vyhlášky č. 30/1995 Sb., vyhlášky č.274/1995 Sb. a vyhlášky č. 86/1997 Sb.
 
činí pro období od 1. července 1998 do 30. června 1999

1,08
 
Čl. 2
Vyhláška č.21/1997 o stanovení koeficientu růstu nájemného v závislosti na velikosti obce se ruší ke dni 30.6.1998.
 
Čl. 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnů ode dne vyhlášení.
Jaroslava Wollerová

starostka města

v.r.Ing. František Budka

zástupce starostky města

v.r.
Datum vložení: 29. 5. 1998 0:00
Datum poslední aktualizace: 26. 10. 2021 9:40
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)