Menu
Město Domažlice
Domažlice

Vyhláška 3/1999

Vyhláška 3/1999

Vyhláška 3/1999
vydána 21.9.1999
účinnost od 7.10.1999
novelizuje vyhlášku

3/1998 (ze dne 17.3.1998)

je novelizována vyhláškou

 

zrušena vyhláškou nař. 2/2003 ( ze dne 25.2.2003)

Vyhláška, kterou se mění a doplňuje Vyhláška č. 3/1998   Tržní řád města Domažlice ve znění vyhlášky č. 5/1998

      Městská rada v Domažlicích schválila dne 21.9.1999 na základě § 18 zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle ustanovení § 24 a § 45 písm. l)  zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1.

     Vyhláška č. 3/1998 Tržní řád města Domažlice ve znění vyhlášky č. 5/1998 se mění takto:

Část I., čl. 5, odst. 1, zní:
 

(1) Provozování tržiště nebo prodejního místa je povoleno:

a) v období od 7:00 hod. do 18:00 hod.

b) při zvláštních trzích trvajících více dnů platí omezení doby zahájení prodeje dle písm. a) pouze pro první den a omezení doby ukončení prodeje dle písm. a) pouze pro poslední den konání.

c) pro prodej mrazírenských výrobků z ložných ploch vozidel od 7,00 hod do 20,00 hod.

Čl. 2.
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnů ode dne vyhlášení.

 

 
 

Jar. Látka

starostka města

v. r.

 

 
 Jiří Herbrik

zástupce starosty města

v. r.

Datum vložení: 8. 10. 1999 0:00
Datum poslední aktualizace: 14. 3. 2023 16:10

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)