Menu
Město Domažlice
Domažlice

Nařízení 6/2003

nařízení 6/2003

Nařízení, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
vydána 28.7.2003
účinnost od 29.7.2003
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou  

NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE  č. 6 /2003

kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Rada města Domažlice se usnesla dne 28.7.2003 usnesením č.1084/2003 vydat podle § 25 odst.2 a § 48 odst.2, písm. b) zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ( lesní zákon ), ve znění pozdějších zákonů, a v souladu s § 102 odst .2 písm. d) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ve znění zákona č.313/2002 Sb., toto nařízení :

Článek 1

(1)Rada města Domažlice vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov ( § 25 odst.1 lesního zákona). Zpracování lesních hospodářských osnov držitelům licence bude zadáno výzvou více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky ( zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů).
(2)Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány pro bývalý lesní hospodářský celek Domažlice, který je tvořen katastrálními územími následujících obcí :
Babylon                      k.ú. Babylon
Brnířov                       k.ú. Brnířov
Česká Kubice            k.ú. Česká Kubice
                                    k.ú. Dolní Folmava
                                    k.ú. Horní Folmava
                                    k.ú. Nový Spálenec
                                    k.ú. Starý Spálenec
Domažlice                 k.ú. Domažlice
                                    k.ú. Havlovice u Domažlice
Drahotín                     k.ú. Drahotín
Draženov                    k.ú. Draženov
Díly                             k.ú. Díly
Hora Sv. Václava       k.ú. Hora Svatého Václava
                                    k.ú. Načetín u Drahotína
                                    k.ú. Šidlákov
Hostouň                     k.ú. Horoušany u Hostouně
Hradiště                     k.ú. Hradiště u Domažlic
Hvožďany                   k.ú. Hvožďany u Poběžovic
Chodov                       k.ú. Chodov
Chrastavice                k.ú. Chrastavice
Kanice                        k.ú. Kanice u Domažlic
Kdyně                         k.ú. Kdyně
                                    k.ú. Branišov na Šumavě
                                    k.ú. Dobříkov na Šumavě
                                    k.ú. Hluboká u Kdyně
                                    k.ú. Podzámčí
                                    k.ú. Prapořiště
                                    k.ú. Smržovice
                                    k.ú. Starec
Klenčí                         k.ú. Klenčí pod Čerchovem
                                   k.ú. Jindřichova Hora
Kout na Šumavě       k.ú. Kout na Šumavě
Libkov                        k.ú. Libkov
Loučim                       k.ú. Loučim
Mezholezy                 k.ú. Mezholezy u Černíkova
Milavče                      k.ú. Radonice u Milavčí
Mnichov                    k.ú. Mnichov u Poběžovic
                                   k.ú. Pivoň
                                   k.ú. Vranov u Mnichova
Mrákov                      k.ú. Mrákov
                                   k.ú. Klíčov u Mrákova
                                   k.ú. Smolov u Domažlic
Mutěnín                    k.ú. Mutěnín
                                   k.ú. Bezvěrov II
Nemanice                 k.ú. Nemanice
                                   k.ú. Novosedly u Nemanic
                                   k.ú. Lísková u Nemanic
                                   k.ú. Lučina u Nemanic
                                   k.ú. Mýtnice
Němčice                    k.ú. Němčice u Kdyně
                                   k.ú. Úlíkov
Nevolice                    k.ú. Nevolice
Nová Ves                   k.ú. Nová Ves u Kdyně
Nový Kramolín         k.ú. Nový Kramolín
Pasečnice                  k.ú. Pasečnice
Pec                            k.ú. Pec
Pelechy                     k.ú. Pelechy
Poběžovice               k.ú. Poběžovice u Domažlic
                                  k.ú. Šitboř
                                  k.ú. Šibanov
                                  k.ú. Sezemín
Postřekov                 k.ú. Postřekov
Rybník                     k.ú. Rybník nad Radbuzou
                                 k.ú. Závist u Rybníku
                                 k.ú. Švarcava
                                 k.ú. Korytany
                                 k.ú. Velký Horšín
                                 k.ú. Mostek u Rybníku
                                 k.ú. Novosedly u Rybníku
Spáňov                     k.ú. Spáňov
Stráž                         k.ú. Stráž u Domažlic
Tlumačov                 k.ú. Tlumačov u Domažlic
Trhanov                    k.ú. Trhanov
Újezd                        k.ú. Újezd u Domažlic
                                 k.ú. Petrovice u Domažlic
Úboč                        k.ú. Úboč
Únějovice                k.ú. Únějovice
Vlkanov                   k.ú. Vlkanov u Nového Kramolína
Všeruby                   k.ú. Všeruby u Kdyně
                                 k.ú. Brůdek
                                 k.ú. Hájek u Všerub
                                 k.ú. Maxov
                                 k.ú. Studánky u Všerub
                                 k.ú. Myslív u Všerub
Všepadly                  k.ú. Všepadly
Zahořany                  k.ú. Zahořany u Domažlic
                                 k.ú. Bořice u Domažlic
                                 k.ú. Hříchovice
                                 k.ú. Oprechtice na Šumavě
                                 k.ú. Sedlice u Domažlic
Zahořany                  k.ú. Stanětice
Ždánov                     k.ú. Ždánov

(3)Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány bezplatně pro všechny právnické a fyzické osoby , které jsou vlastníky lesů o výměře do 50 ha, s výjimkou těch, kteří si podle § 24 odst 3 lesního zákona zadali zpracování lesního hospodářského plánu.

Článek 2

(1)Vlastníci lesů z uvedeného zařizovacího území mají právo u Městského úřadu Domažlice, odboru životního prostředí, písemně (popř. ústně do protokolu) uplatnit své připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov včetně záměru hospodářských opatření. Tyto připomínky a požadavky může na základě zmocnění vlastníka lesa podat jeho odborný hospodář.
(2)Připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov mohou uplatnit také další právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny.
(3)Termín pro oznámení připomínek a požadavků se stanoví do 31.srpna 2003.
(4)V uvedeném termínu oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro své lesy zadali zpracování lesního hospodářského plánu.

Článek 3

Vlastník lesa, pro kterého byla zpracována lesní hospodářská osnova, ji obdrží na vyžádání na Městském úřadě v Domažlicích, odboru životního prostředí po jejím zpracování v době její platnosti, a to bezplatně na základě žádosti a písemného potvrzení o jejím převzetí.

Článek 4

Obecní úřady v uvedeném zařizovacím obvodu toto nařízení uveřejní na svých úředních deskách a umožní po dobu jeho platnosti každému do něj nahlédnout.

Článek 5

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 29.července 2003 a platí do dne 31.srpna 2003


V Domažlicích 28.července 2003


Starosta města Domažlice
Jan Látka


Místostarosta města Domažlice
Jaroslav Bauer

Datum vložení: 25. 7. 2003 0:00
Datum poslední aktualizace: 25. 10. 2021 9:42
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)