Menu
Město Domažlice
Domažlice

Nařízení 3/2007

o zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých

Nařízení 3/2007 o zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých
vydána 5.2.2007
účinnost od 6.2.2007
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou Nařízení 5/2007
zrušena vyhláškou  

NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE č. 3./2007,


o zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých
a zpracování těžeb nahodilých ve stanoveném rozsahu a termínu

 

 
Rada Města Domažlice se na svém zasedání dne 5.února 2007 usnesením č. 450 usnesla vydat na základě ustanovení § 32, odstavec 2, písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
 
toto nařízení:
 

Čl. 1Zastavuje jiné těžby než těžby nahodilé do 30.června 2007 v celém správním obvodu obce s rozšířenou působností města Domažlice.

 

Čl. 2

 
Nařizuje zpracování těžeb nahodilých atraktivních pro rozvoj škůdců, v souladu s § 4 odstavec 3,vyhlášky 101/1996 Sb. ministerstva zemědělství ze dne 28. března 1996, kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, nejpozději do 31.května 2007, v lesních porostech, které alespoň částečně zasahují do polohy nad 600 m nadmořské výšky, do 30.června 2007.
 

Čl. 3Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 6.února 2007 a platnosti pozbývá dne 30. června 2007.


 
Ing. Miroslav Mach

starosta města Domažlice
Pavel Wolf

místostarosta města Domažlice
Datum vložení: 1. 2. 2007 0:00
Datum poslední aktualizace: 17. 3. 2023 13:40

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)