Menu
Město Domažlice
Domažlice

NAŘÍZENÍ 2/2009

nařízení 2/2009

Nařízení 2/2009, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov
vydána 8.4.2009
účinnost od 24.4.2009
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou  

NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE  č. 2/2009>

kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov

Rada města Domažlice se usnesla dne 6.4.2009 usnesením č. 3799 vydat podle § 25 odst.2 v návaznosti na ustanovení § 58a a § 48 odst.2, písm. d) zákona č.289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů , ve znění pozdějších zákonů, ( dále jen lesní zákon ), v návaznosti na ustanovení § 11 a ustanovení § 102 odst. 2 písm. d) zákona o obcích č. 128/2000 Sb., ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení , kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov :

 
Článek 1
1) Rada města Domažlice vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov ve smyslu ustanovení § 25 odst.1 lesního zákona .

2) Zpracování lesních hospodářských osnov bude zadáno na jeden zařizovací obvod v územní působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností – ORP Domažlice. Jedná se o původní lesní hospodářské celky lesních hospodářských osnov 302802 LHO Horšovský Týn č.1 a 302805 LHO Horšovský Týn č.3, které jsou tvořeny těmito katastrálními územími následujících obcí :
 
Město Bělá nad Radbuzou : k.ú. Bělá nad Radbuzou
k.ú. Bystřice u Bělé nad Radbuzou
k.ú. Čečín
k.ú. Černá Hora u Bělé nad Radbuzou
k.ú. Doubravka u Bělé nad Radbuzou
k.ú. Pleš ( část katastrálního území )
k.ú. Smolov
k.ú. Újezd u Sv. Kříže
k.ú. Železná u Smolova
Město Hostouň : k.ú. Babice u Holubče
k.ú. Holubeč
k.ú. Horoušany u Hostouně ( část katastrálního území )
k.ú. Hostouň u Horšovského Týna
k.ú. Mělnice
k.ú. Mirkovice
k.ú. Přes
k.ú. Skařez
k.ú. Slatina u Hostouně
k.ú. Svržno
k.ú. Štítary nad Radbuzou
Město Poběžovice : k.ú. Ohnišťovice
k.ú. Poběžovice u Domažlic ( část katastrálního území )
k.ú. Sedlec u Poběžovic
k.ú. Zámělič
Obec Hradiště : k.ú Hradiště u Domažlic ( část katastrálního území )
Obec Chrastavice : k.ú. Chrastavice ( část katastrálního území )
Obec Luženičky : k.ú. Luženice
k.ú. Luženičky
Obec Milavče : k.ú. Milavče
k.ú. Radonice u Milavčí ( část katastrálního území )
Obec Mutěnín : k.ú. Bezvěrov I
k.ú. Starý Kramolín
Obec Otov : k.ú. Otov u Nového Kramolína
Obec Rybník : k.ú. Mostek u Rybníku ( část katastrálního území )
k.ú. Novosedly u Rybníku ( část katastrálního území )
Obec Ždánov: k.ú. Ždánov
 
3) Náklady na zpracování lesních hospodářských osnov dle ustanovení § 26, odst. 2 lesního zákona hradí stát. Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány bezplatně pro všechny právnické a fyzické osoby , které jsou vlastníky lesů o výměře do 50 ha, s výjimkou těch, kteří si podle § 24 odst 3 lesního zákona zadali zpracování lesního hospodářského plánu.
Článek 2
1) Fyzické a právnické osoby vlastnící lesy o výměře menší než 50 ha z uvedeného zařizovacího území mají právo dle § 25 odst. 2 lesního zákona u Městského úřadu Domažlice, odboru životního prostředí, písemně (popř. ústně do protokolu) uplatnit své připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov včetně záměru hospodářských opatření. Tyto připomínky a požadavky může na základě zmocnění vlastníka lesa podat jeho odborný hospodář.
2) Připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov mohou uplatnit dle ustanovení § 26. odst. 3 lesního zákona také další právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny, a orgány státní správy.
3) Termín pro uplatnění hospodářských záměrů a požadavků vlastníků lesů o výměře menší než 50 ha, s výjimkou těch, kteří si podle ustanovení § 24 odst.3 lesního zákona zadali zpracování lesního hospodářského plánu, a dalších právnických a fyzických osob, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být dotčeny a orgánů státní správy, se dle ustanovení § 25 a 26 lesního zákona stanovuje do 31.října 2009.
4)V uvedeném termínu oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro své lesy zadali zpracování lesního hospodářského plánu.
Článek 3
Vlastník lesa, pro kterého byla zpracována lesní hospodářská osnova, ji obdrží na vyžádání na Městském úřadě v Domažlicích, odboru životního prostředí po jejím zpracování v době její platnosti, a to bezplatně na základě žádosti a písemného potvrzení o jejím převzetí.
Článek 4
Toto nařízení nabývá účinnosti dne 24.dubna 2009 a platí do dne 31.října 2009.
 
Ing. Miroslav Mach
starosta města
v. r.


Pavel Wolf
Místostarosta města
v. r.
Datum vložení: 9. 4. 2009 0:00
Datum poslední aktualizace: 12. 10. 2021 15:03
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)