Menu
Město Domažlice
Domažlice

Nařízení 1/2019

Nařízení 1/2019 o záměru zadat zpracování LHO

Nařízení 1/2019
vydána 14.05.2019
účinnost od 17.05.2019
novelizuje vyhlášku  
je novelizována vyhláškou  
zrušena vyhláškou  

NAŘÍZENÍ MĚSTA DOMAŽLICE  č. 1/2019

o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy

Rada města Domažlice se usnesla dne 14.05.2019 usnesením č. 584 vydat v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a 2 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a podle § 25 odst. 2 a § 48 odst. 2 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), toto nařízení, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov.

Článek 1

Město Domažlice vyhlašuje záměr zadat   zpracování lesní hospodářské osnovy dle ustanovení § 25 odst. 1 lesního zákona. Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány v zařizovacím obvodu, který tvoří následující katastrální uzemi:
 

část k.ú.
 
 
 
 

Hradiště u Domažlic
Pleš
Chrastavice
Poběžovice u Domažlic
Novosedly u Rybníku

Radonice u Milavčí
Horoušany u Hostouně
Mutěnín 
Mostek u Rybniku

 

     

část k.ú.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bělá nad Radbuzou
Čečín
Doubravka u Bělé nad Radbuzou
Ujezd u Sv. Kříže
Babice u Holubče
Hostouň u Horšovského Týna
Mirkovice
Skařez
Svržno
Luženice
Milavče
Starý Kramolín
Ohnišťovice
Zámělič

Bystřice u Bělé nad Radbuzou
Černá Hora u Bělé nad Radbuzou
Smobv
Železná u Smolova
Holubeč
Mělnice
Přes
Slatina u Hostouně
Štítary nad Radbuzou
Luženičky
Bezvěrov l
Otov u Nového Kramolína
Sedlec u Poběžovic
Ždánov


Lesní hospodářské osnovy budou vypracovány bezplatně pro všechny právnické a fyzické osoby,    které     jsou vlastníky   lesů  o výměře do  50 ha   s výjimkou těch, kteří si dle § 24   odst. 3 lesního zákona zadali zpracování lesního hospodářského plánu.

Článek 2

Vlastníci lesů o výměře menší než 50 ha z uvedeného zařizovacího obvodu mají právo u Městského úřadu Domažlice, odboru životního prostředí, U Nemocnice 579, písemně (popř. ústně do protokolu) uplatnit své připomínky a požadavky na zpracovámí lesních hospodářských osnov, včetně záměru hospodářských opatření. Tyto připomínky a požadavky může na základě zmocnění vlastníka lesa podat jeho odborný lesni hospodář.

Připomínky a požadavky na zpracování lesních hospodářských osnov mohou uplatnit také
další právnické a fyzické osoby, jejichž práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti
mohou být dotčeny a orgány státní správy.


Termín pro oznámení připomínek a požadavků se stanoví do 31.července 2019.


V uvedeném termínu oznámí vlastníci lesů případně též skutečnost, že pro své lesy zadali
zpracování lesního hospodářského plánu.

Článek 3

Vlastník lesa, pro kterého byla zpracována lesní hospodářská osnova, ji obdrží na vyžádání na Městském úřadě Domažlice, odboru životního prostředí, po jejím zpracování v době její platnosti, a to bezplatně na základě žádosti a písemného potvrzení o jejím převzetí.

Článek 4

Dotčené obecní úřady v zařizovacím obvodu města Domažlice zveřejní toto nařízení na
úředních deskách a každému umožní po dobu jeho platnosti do něj nahlédnout.

Článek 5

Toto nařízení pozbývá účinnosti dnem 31.07.2019

 

 

JUDr. Novák Zdeněk
starosta města
v.r.

 


Bc. Stanislav Antoš
místostarosta města
v.r.

Datum vložení: 20. 5. 2019 11:55
Datum poslední aktualizace: 4. 12. 2023 16:02
Autor: Ing. Pavel Svatek

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)