Menu
Město Domažlice
Domažlice

Rozpočtový výhled města Domažlice na období let 2006 – 2008

-

Schváleno zastupitelstvem města Domažlice usnesením č. 1271 ze dne 22. 2. 2006
Nahrazuje rozpočtový výhled na období 2005 – 2007 schválený zastupitelstvem města Domažlice usnesením č. 1101 ze dne 21. 9. 2005

a) analytická část

  Příjmy v Kč 2002 2003 2004 2005 2006* 2007* 2008*   2003/ 2002 2004/ 2003 2005/ 2004 2006/ 2005 2007/ 2006 2008/ 2007
A) daňové příjmy    
1) DPFO ze závislé činnosti 16 092 237 17 458 470 18 977 421 19 939 379 19 600 000 20 678 000 21 918 680   108,5% 108,7% 105,1% 98,3% 105,5% 106,0%
2) DPFO ze samostat. výděl. činn. 8 292 261 7 878 400 10 233 793 10 096 414 11 200 000 11 648 000 12 113 920   95,0% 129,9% 98,7% 110,9% 104,0% 104,0%
3) DPFO z kapitálových výnosů 1 053 889 991 330 1 181 377 983 425 1 200 000 1 212 000 1 224 120   94,1% 119,2% 83,2% 122,0% 101,0% 101,0%
4) DPPO 15 593 139 17 178 880 18 584 112 20 329 815 19 600 000 20 188 000 20 793 640   110,2% 108,2% 109,4% 96,4% 103,0% 103,0%
5) DPPO za obce 23 557 210 15 878 820 17 966 670 22 938 720 23 600 000 24 308 000 25 037 240   67,4% 113,1% 127,7% 102,9% 103,0% 103,0%
6) DPH 24 179 161 25 763 030 27 337 697 31 956 039 34 500 000 35 880 000 38 391 600   106,6% 106,1% 116,9% 108,0% 104,0% 107,0%
7) daň z nemovitostí 6 020 442 5 878 720 6 060 341 6 356 661 6 000 000 6 120 000 6 303 600   97,6% 103,1% 104,9% 94,4% 102,0% 103,0%
8) popl. za likvid. komunál. odpadu 0 3 524 310 3 813 309 3 760 236 4 500 000 4 590 000 4 727 700   - 108,2% 98,6% 119,7% 102,0% 103,0%
9) popl. za užívání veř. prostranství 4 304 587 3 622 790 3 513 619 3 342 505 3 700 000 3 774 000 3 849 480   84,2% 97,0% 95,1% 110,7% 102,0% 102,0%
10) poplatek ze psů 262 764 265 440 288 877 293 432 296 000 301 920 310 978   101,0% 108,8% 101,6% 100,9% 102,0% 103,0%
11) poplatek za provozovaný VHP 1 675 441 1 929 440 2 351 399 2 504 806 2 400 000 2 496 000 2 620 800   115,2% 121,9% 106,5% 95,8% 104,0% 105,0%
12) odvod z výtěžku za provoz. VHP 0 928 800 939 588 1 256 961 1 300 000 1 352 000 1 406 080   - 101,2% 133,8% 103,4% 104,0% 104,0%
13) správní poplatky 3 291 915 7 685 480 8 760 802 10 798 901 10 500 000 10 920 000 11 466 000   233,5% 114,0% 123,3% 97,2% 104,0% 105,0%
14) ostatní 84 685 164 933 496 359 191 358 168 000 179 760 192 343   194,8% 300,9% 38,6% 87,8% 107,0% 107,0%
  daňové příjmy celkem 104 407 731 109 148 843 120 505 364 134 748 652 138 564 000 143 647 680 150 356 181   104,5% 110,4% 111,8% 102,8% 103,7% 104,7%
B) nedaňové příjmy    
15) pronájem pozemků 4 496 310 6 672 090 4 163 980 3 890 869 5 100 000 5 304 000 5 569 200   148,4% 62,4% 93,4% 131,1% 104,0% 105,0%
16) pronájem ostatních nemovitostí 11 737 650 11 162 760 13 612 710 12 780 140 13 483 760 13 753 435 13 890 970   95,1% 121,9% 93,9% 105,5% 102,0% 101,0%
17) splátky půjček od obyvatel 1 103 125 1 228 590 1 176 634 1 441 231 1 120 000 1 198 400 1 282 288   111,4% 95,8% 122,5% 77,7% 107,0% 107,0%
18) parkovací automaty 3 369 456 3 771 573 3 975 215 3 424 859 3 500 000 3 570 000 3 641 400   111,9% 105,4% 86,2% 102,2% 102,0% 102,0%
19) bazén a koupaliště (bez pronájmu nemovitostí) 2 833 010 3 337 290 2 968 880 0 0 0 0   117,8% 89,0% 0,0% - - -
20) příjmy za svoz komunál. odpadů 4 495 890 1 685 580 1 836 608 1 619 439 1 700 000 1 768 000 1 856 400   37,5% 109,0% 88,2% 105,0% 104,0% 105,0%
21) přijaté sankční platby 626 230 2 210 330 2 443 820 3 006 542 2 220 000 2 486 400 2 784 768   353,0% 110,6% 123,0% 73,8% 112,0% 112,0%
22) odvody příspěvk. organizací 746 150 0 6 000 000 4 269 232 0 250 000 280 000   0,0% - 71,2% 0,0% - 112,0%
23) ostatní 7 649 537 6 596 427 4 548 413 5 081 716 2 745 000 3 431 250 3 774 375   86,2% 69,0% 111,7% 54,0% 125,0% 110,0%
  nedaňové příjmy celkem 37 057 358 36 664 640 40 726 260 35 514 028 29 868 760 31 761 485 33 079 401   98,9% 111,1% 87,2% 84,1% 106,3% 104,1%
C) kapitálové příjmy    
24) prodej nemovitostí 4 564 642 10 009 960 26 667 950 3 131 865 23 728 000 5 000 000 7 000 000   219,3% 266,4% 11,7% 757,6% 21,1% 140,0%
25) prodej pozemků 840 877 3 500 770 7 041 480 737 400 1 600 000 28 000 000 12 000 000   416,3% 201,1% 10,5% 217,0% 1750,0% 42,9%
26) ostatní 2 742 176 659 769 3 010 004 216 686 0 900 000 950 000   24,1% 456,2% 7,2% 0,0% - 105,6%
  kapitálové příjmy celkem 8 147 695 14 170 499 36 719 434 4 085 951 25 328 000 33 900 000 19 950 000   173,9% 259,1% 11,1% 619,9% 133,8% 58,8%
D) neinvestiční dotace    
27) dotace na sociální dávky 6 764 000 21 535 000 23 650 000 22 500 000 25 360 000 25 867 200 26 384 544   318,4% 109,8% 95,1% 112,7% 102,0% 102,0%
28) dotace na provoz škol (platy + uč. pomůcky) 21 621 220 54 766 000 58 251 000 0 0 0 0   253,3% 106,4% 0,0% - - -
29) dotace na žáky ve školách 1 819 060 1 760 100 2 357 750 2 299 140 2 344 780 2 391 676 2 439 509   96,8% 134,0% 97,5% 102,0% 102,0% 102,0%
30) dotace na výkon státní správy 4 475 340 28 013 400 24 944 000 24 639 780 25 578 820 26 090 396 26 873 108   626,0% 89,0% 98,8% 103,8% 102,0% 103,0%
31) dotace pro knihovnu 60 000 2 354 700 1 002 000 1 032 000 1 032 000 1 052 640 1 073 693   3 924,5% 42,6% 103,0% 100,0% 102,0% 102,0%
32) neinvestiční dotace od obcí 1 545 911 1 485 226 2 076 984 2 353 249 2 300 000 2 415 000 2 535 750   96,1% 139,8% 113,3% 97,7% 105,0% 105,0%
33) převod z hospodářské činnosti 2 568 335 2 667 051 2 775 905 2 189 353 3 500 000 3 570 000 3 748 500   103,8% 104,1% 78,9% 159,9% 102,0% 105,0%
34) ostatní 8 889 730 12 000 554 4 035 716 3 161 690 1 689 110 1 773 566 1 862 244   135,0% 33,6% 78,3% 53,4% 105,0% 105,0%
  neinvestiční dotace celkem 47 743 596 124 582 031 119 093 355 58 175 212 61 804 710 63 160 478 64 917 348   260,9% 95,6% 48,8% 106,2% 102,2% 102,8%
E) investiční dotace    
  investiční dotace celkem 28 627 162 12 323 872 19 842 108 31 902 171 67 993 000 40 000 000 40 000 000   43,0% 161,0% 160,8% 213,1% 58,8% 100,0%
  příjmy celkem 225 983 542 296 889 885 336 886 521 264 426 014 323 558 470 312 469 643 308 302 929   131,4% 113,5% 78,5% 122,4% 96,6% 98,7%

 

  Výdaje v Kč 2002 2003 2004 2005 2006* 2007* 2008*   2003/ 2002 2004/ 2003 2005/ 2004 2006/ 2005 2007/ 2006 2008/ 2007
A) běžné, provozní výdaje    
1) Provoz škol – hrazeno z dotace 21 621 220 54 766 000 58 251 000 0 0 0 0   253,3% 106,4% 0,0% - - -
2) Provoz škol, hrazeno z vl. zdrojů    13 182 930 11 499 400 10 840 250 11 669 450 12 486 100 12 860 683 13 246 503   87,2% 94,3% 107,6% 107,0% 103,0% 103,0%
3) Jesle 1 249 285 1 283 850 1 372 100 1 480 170 1 640 500 1 673 310 1 706 776   102,8% 106,9% 107,9% 110,8% 102,0% 102,0%
4) REHA – centrum 160 000 290 000 371 860 447 000 485 000 494 700 504 594   181,3% 128,2% 120,2% 108,5% 102,0% 102,0%
5) MKS 4 918 346 5 561 440 5 141 500 5 687 160 5 749 200 5 806 692 5 864 759   113,1% 92,4% 110,6% 101,1% 101,0% 101,0%
6) Knihovna – hrazeno z vl. zdrojů 4 370 000 4 710 500 4 981 100 5 284 200 5 538 650 5 594 037 5 649 977   107,8% 105,7% 106,1% 104,8% 101,0% 101,0%
7) Knihovna - hrazeno z dotace 60 000 2 354 700 1 290 000 1 016 511 956 760 975 895 995 413   3 924,5% 54,8% 78,8% 94,1% 102,0% 102,0%
8) JSDH Domažlice a Havlovice 524 370 450 650 446 510 411 374 897 500 915 450 933 759   85,9% 99,1% 92,1% 218,2% 102,0% 102,0%
9) Městská policie 5 171 195 5 256 600 5 809 280 5 729 740 5 959 980 6 019 580 6 079 776   101,7% 110,5% 98,6% 104,0% 101,0% 101,0%
10) Penzion 4 499 000 4 499 750 4 567 360 4 809 491 4 903 300 4 952 333 5 001 856   100,0% 101,5% 105,3% 102,0% 101,0% 101,0%
11) Bazén a koupaliště 7 419 060 7 198 320 6 576 700 5 701 670 5 446 900 5 555 838 5 666 955   97,0% 91,4% 86,7% 95,5% 102,0% 102,0%
12) Správa budov – org. 0223 20 763 670 8 485 770 8 105 570 7 265 124 10 620 400 10 195 584 9 991 672   40,9% 95,5% 89,6% 146,2% 96,0% 98,0%
13) Kancelář starosty – org. 0224 741 920 864 660 730 510 759 146 752 200 767 244 782 589   116,5% 84,5% 103,9% 99,1% 102,0% 102,0%
14) Personál. záležitosti – org. 0229 0 40 315 800 38 724 240 40 164 600 44 090 500 44 531 405 44 976 719   - 96,1% 103,7% 109,8% 101,0% 101,0%
15) Informační tech. – org. 0230 720 250 2 483 020 1 341 860 1 745 968 2 670 900 2 697 609 2 724 585   344,7% 54,0% 130,1% 153,0% 101,0% 101,0%
16) Èištění měst – DTS – org. 0233 5 656 399 5 022 510 5 748 410 6 331 598 7 109 060 7 251 241 7 396 266   88,8% 114,5% 110,1% 112,3% 102,0% 102,0%
17) Veřejná zeleň – DTS – org. 0234 4 535 500 4 065 500 4 850 890 5 664 157 7 099 550 7 241 541 7 386 372   89,6% 119,3% 116,8% 125,3% 102,0% 102,0%
18) Veř. osvětlení – DTS – org. 0235 2 465 080 2 174 920 2 505 800 2 880 387 2 967 870 3 027 227 3 087 772   88,2% 115,2% 114,9% 103,0% 102,0% 102,0%
19) Pohřebnictví – DTS – org. 0236 951 677 769 420 777 790 1 049 871 1 007 940 1 028 099 1 048 661   80,8% 101,1% 135,0% 96,0% 102,0% 102,0%
20) Veřejné WC – DTS – org. 0237 30 000 24 300 21 160 20 135 97 000 98 940 100 919   81,0% 87,1% 95,2% 481,7% 102,0% 102,0%
21) Odvoz odpadů DTS – org. 0242 10 139 933 7 970 710 10 327 480 12 161 877 13 855 770 14 132 885 14 415 543   78,6% 129,6% 117,8% 113,9% 102,0% 102,0%
22) Nebezpečné odpady – org. 0243 254 687 278 840 352 690 266 317 400 000 408 000 416 160   109,5% 126,5% 75,5% 150,2% 102,0% 102,0%
23) Provozní náklady – org. 0239 2 127 574 2 535 750 2 498 620 3 467 132 4 219 000 4 261 190 4 303 802   119,2% 98,5% 138,8% 121,7% 101,0% 101,0%
24) Bytové hospodářství – org. 0240 1 812 850 143 870 225 600 206 090 340 000 380 800 426 496   7,9% 156,8% 91,4% 165,0% 112,0% 112,0%
25) Majetek města – org. 0241 (část) 4 258 193 3 589 160 2 361 010 1 564 569 2 371 140 2 418 563 2 466 934   84,3% 65,8% 66,3% 151,6% 102,0% 102,0%
26) Správa majetku města – org. 0250 0 0 285 570 319 424 800 000 816 000 832 320   - - 111,9% 250,5% 102,0% 102,0%
27) Městská doprava – org. 0247 606 680 764 950 851 120 887 254 1 400 000 1 428 000 1 456 560   126,1% 111,3% 104,2% 157,8% 102,0% 102,0%
28) Půjčky poskyt. městem – org. 0238 180 000 250 000 250 000 300 000 300 000 300 000 300 000   138,9% 100,0% 120,0% 100,0% 100,0% 100,0%
29) Sociální fond – org. 0258 601 352 1 050 150 926 960 793 287 1 300 850 1 313 859 1 326 997   174,6% 88,3% 85,6% 164,0% 101,0% 101,0%
30) Fond rozvoje bydlení – org. 0259 1 401 776 402 410 624 810 632 977 700 000 750 000 800 000   28,7% 155,3% 101,3% 110,6% 107,1% 106,7%
31) Sociální dávky – org. 0227 6 292 972 19 455 110 19 822 680 21 574 150 25 360 000 25 867 200 26 384 544   309,2% 101,9% 108,8% 117,5% 102,0% 102,0%
32) Úroky z úvěrů – org. 0253 1 197 409 618 390 478 500 304 772 400 000 800 000 700 000   51,6% 77,4% 63,7% 131,2% 200,0% 87,5%
33) Opr. památek v MPR – org. 0266 492 050 403 000 476 240 490 400 530 000 556 500 584 325   81,9% 118,2% 103,0% 108,1% 105,0% 105,0%
34) Opravy a rek. majetku – org. 0287 (část) 2 018 804 939 950 4 021 460 3 879 047 2 215 000 2 259 300 2 304 486   46,6% 427,8% 96,5% 57,1% 102,0% 102,0%
35) Místní komunikace – org. 0246 1 402 950 3 942 780 6 500 530 1 507 144 1 850 000 1 887 000 1 924 740   281,0% 164,9% 23,2% 122,7% 102,0% 102,0%
36) Inženýrské sítě – org. 0262 77 850 140 960 6 534 230 5 861 192 3 690 000 3 726 900 3 764 169   181,1% 4 635,5% 89,7% 63,0% 101,0% 101,0%
37) Příspěvky různé – org. 0113 0 0 786 410 1 360 000 2 150 000 2 171 500 2 193 215   - - 172,9% 158,1% 101,0% 101,0%
38) Příspěvky – komise pro sport a ml. 190 000 197 000 199 800 247 635 350 000 350 000 350 000   103,7% 101,4% 123,9% 141,3% 100,0% 100,0%
39) Příspěvky – zdravot. a soc. postiž. 77 877 100 130 103 000 99 120 150 000 150 000 150 000   128,6% 102,9% 96,2% 151,3% 100,0% 100,0%
40) Stadión Střelnice – org. 0304 483 334 571 000 610 060 550 000 650 000 669 500 689 585   118,1% 106,8% 90,2% 118,2% 103,0% 103,0%
41) DPPO za obce a DPH 23 557 210 15 878 820 17 012 800 23 008 616 23 600 000 24 308 000 25 037 240   67,4% 107,1% 135,2% 102,6% 103,0% 103,0%
42) rozpočtová rezerva 0 0 0 0 3 000 000 3 000 000 3 000 000   - - - - 100,0% 100,0%
43) ostatní 2 812 751 3 601 269 4 772 002 7 732 497 8 049 350 7 485 896 7 036 742   128,0% 132,5% 162,0% 104,1% 93,0% 94,0%
  běžné výdaje celkem 159 026 154 224 911 359 242 475 462 195 331 252 218 160 420 221 128 500 224 009 781   141,4% 107,8% 80,6% 111,7% 101,4% 101,3%
B) kapitálové, jednorázové výdaje    
44) výdaje hrazené z dotací 28 627 162 12 323 872 19 842 108 31 902 171 67 993 000 40 000 000 40 000 000   43,0% 161,0% 160,8% 213,1% 58,8% 100,0%
45) výdaje hrazené z vlastních zdrojů 48 957 069 46 958 639 54 365 929 57 130 799 87 770 760 55 000 000 55 000 000   95,9% 115,8% 105,1% 153,6% 62,7% 100,0%
  kapitálové výdaje celkem 77 584 231 59 282 511 74 208 037 89 032 970 155 763 760 95 000 000 95 000 000   76,4% 125,2% 120,0% 175,0% 61,0% 100,0%
  výdaje celkem 236 610 385 284 193 870 316 683 499 284 364 222 373 924 180 316 128 500 319 009 781   120,1% 111,4% 89,8% 131,5% 84,5% 100,9%

*Předpoklad

b) rozpočtový výhled

  Příjmy v Kč 2002 2003 2004 2005 2006* 2007* 2008*   2003/ 2002 2004/ 2003 2005/ 2004 2006/ 2005 2007/ 2006 2008/ 2007
1) příjmy daňové 104 407 731 109 148 843 120 505 364 134 748 652 138 564 000 143 647 680 150 356 181   104,5% 110,4% 111,8% 102,8% 103,7% 104,7%
2) příjmy nedaňové 37 057 358 36 664 640 40 726 260 35 514 028 29 868 760 31 761 485 33 079 401   98,9% 111,1% 87,2% 84,1% 106,3% 104,1%
3) příjmy kapitálové                  8 147 695 14 170 499 36 719 434 4 085 951 25 328 000 33 900 000 19 950 000   173,9% 259,1% 11,1% 619,9% 133,8% 58,8%
4) příjmy – neinvestiční dotace 47 743 596 124 582 031 119 093 355 58 175 212 61 804 710 63 160 478 64 917 348   260,9% 95,6% 48,8% 106,2% 102,2% 102,8%
5) příjmy – investiční dotace 28 627 162 12 323 872 19 842 108 31 902 171 67 993 000 40 000 000 40 000 000   43,0% 161,0% 160,8% 213,1% 58,8% 100,0%
  příjmy celkem 225 983 542 296 889 885 336 886 521 264 426 014 323 558 470 312 469 643 308 302 929   131,4% 113,5% 78,5% 122,4% 96,6% 98,7%

 

  Výdaje v Kč 2002 2003 2004 2005 2006* 2007* 2008*   2003/ 2002 2004/ 2003 2005/ 2004 2006/ 2005 2007/ 2006 2008/ 2007
6) výdaje běžné, provozní 159 026 154 224 911 359 242 475 462 195 331 252 218 160 420 221 128 500 224 009 781   141,4% 107,8% 80,6% 111,7% 101,4% 101,3%
7) výdaje kapitálové jednorázové 77 584 231 59 282 511 74 208 037 89 032 970 155 763 760 95 000 000 95 000 000   76,4% 125,2% 120,0% 175,0% 61,0% 100,0%
  výdaje celkem 236 610 385 284 193 870 316 683 499 284 364 222 373 924 180 316 128 500 319 009 781   120,1% 111,4% 89,8% 131,5% 84,5% 100,9%
  saldo příjmů a výdajů -10 626 843 12 696 015 20 203 022 -19 938 208 -50 365 710 -3 658 857 -10 706 852              

 

  Financování v Kč 2002 2003 2004 2005 2006* 2007* 2008*
8) příjmy z přijatých úvěrů 4 969 790 0 0 0 20 000 000 0 25 000 000
9) ostatní příjmy 3 023 446 986 146 0 229 562 0 0 0
10) splátky přijatých úvěrů 4 569 701 5 088 267 7 880 103 4 305 480 3 492 000 6 072 000 4 260 000
11) ostatní výdaje 0 0 259 773 0 0 0 0
  saldo financování 3 423 535 -4 102 121 -8 139 876 -4 075 918 16 508 000 -6 072 000 20 740 000
                 
  hotovost běžného roku -7 203 308 8 593 894 12 063 146 -24 014 126 -33 857 710 -9 730 857 10 033 148
  hotovost na konci roku 52 922 286 61 516 180 73 579 326 49 565 200 15 707 490 5 976 632 16 009 781

 

  Dluhová služba** v Kč 2002 2003 2004 2005 2006* 2007* 2008*
1) daňové příjmy 104 407 731 109 148 843 120 505 364 134 748 652 138 564 000 143 647 680 150 356 181
2) nedaňové příjmy 37 057 358 36 664 640 40 726 260 35 514 028 29 868 760 31 761 485 33 079 401
3) přijaté dotace – pol. 4112 a 4212 13 058 400 50 974 500 51 953 750 50 470 920 54 315 600 55 401 912 56 770 854
4) dluhová základna ř.1+ř.2+ř.3 154 523 489 196 787 983 213 185 374 220 733 600 222 748 360 230 811 077 240 206 436
5) úroky 1 197 409 595 590 471 220 304 772 400 000 800 000 700 000
6) splátky jistin a dluhopisů 4 569 701 5 088 267 7 880 103 4 305 480 3 492 000 6 072 000 4 260 000
7) splátky leasingu 22 420 0 0 0 0 0 0
8) dluhová služba ř.5+ř.6+ř.7 5 789 530 5 683 857 8 351 323 4 610 252 3 892 000 6 872 000 4 960 000
9) ukazatel dluhové služby ř.8/ř.4 3,75% 2,89% 3,92% 2,09% 1,75% 2,98% 2,06%

 

  Přijaté úvěry – splátky v Kč 2002 2003 2004 2005 2006* 2007* 2008*   Zbývá zaplatit
1) ÈSOB a.s. (20 mil. Kč, splatný v roce 2008) 2 660 000 3 192 000 3 192 000 3 192 000 3 192 000 3 192 000 1 380 000   0
2) Volksbank a.s. (556 tis. DEM, splatný v roce 2006) 1 161 701 1 158 767 1 188 103 1 200 000 300 000 - -   0
3) MF ÈR (3,5 mil. Kč, splatný 2004) 0 0 3 500 000 - - - -   0
4) SFŽP (2,23 mil. Kč, splatný 2003) 748 000 737 500 - - - - -   0
5) Záměr (20. mil. Kč, splatný v roce 2013) - - - - - 2 880 000 2 880 000   14 240 000
6) Záměr (25 mil. Kč, splatný v roce 2016) - - - - - - -   25 000 000
  celkem 4 569 701 5 088 267 7 880 103 4 392 000 3 492 000 6 072 000 4 260 000   39 240 000
  Celková výše nesplacených úvěrů na konci roku 25 424 370 20 336 103 12 456 000 8 064 000 24 572 000 18 500 000 39 240

 

*Předpoklad
**Dle metodiky MF ČR

 

Rozpočtový výhled města Domažlice na období let 2006 – 2008 

 

Rozpočtový výhled města Domažlice na období let 2006 – 2008 

 

*Předpoklad

V Domažlicích dne 7. 2. 2006 Ing. Petr Libra, vedoucí odboru finančního

Datum vložení: 6. 3. 2006 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 4. 2017 7:37
Autor: Ing. Pavel Svatek

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)