Menu
Město Domažlice
Domažlice

Schválený rozpočet města Domažlice na rok 2009 - celkem

-

Schválený rozpočet města Domažlice na rok 2009 - celkem                     v tis. Kč
 

  Skutečnost Skutečnost Rozpočet Upr.rozpočet Skutečnost Rozpočet RO2009/RO2008
  2006 2007 r.2008 r.2008 r.2008 r.2009 %
PŘÍJMY              
Daňové příjmy 129 464,44 140 230,54 149 090,00 154 010,08 149 609,73 150 300,00 100,81
Nedaňové příjmy 36 690,82 58 137,39 47 220,62 49 473,53 48 856,01 40 798,70 86,40
Kapitálové příjmy 12 548,28 8 559,99 30 342,00 28 642,00 8 997,26 36 600,00 120,62
Přijaté dotace -neinvestiční 72 035,96 103 433,95 97 860,20 112 491,07 107 551,53 103 714,04 105,98
Přijaté dotace- investiční 63 340,92 17 948,58 0,00 12 415,00 12 415,00 52 773,79 -
PŘÍJMY CELKEM 314 080,42 328 310,45 324 512,82 357 031,68 327 429,53 384 186,53 118,39
VÝDAJE              
běžné výdaje (neinvestiční) 175 906,42 183 124,86 158 593,71 178 162,45 182 183,67 166 967,40 105,28
neinv.příspěvky přísp.organizace 37 737,33 51 479,93 60 726,81 61 614,69 61 612,51 64 064,80 105,50
rozpočtová rezerva 0,00 0,00 7 065,00 4 679,88 0,00 6 000,00 84,93
Neinvestiční výdaje celkem 213 643,75 234 604,79 226 385,52 244 457,02 243 796,18 237 032,20 104,70
Kapitálové výdaje 135 168,31 38 893,14 7 778,00 95 267,73 66 145,05 9 870,00 126,90
investiční rezervy rozpočtu 0,00 0,00 87 849,30 14 734,93 0,00 135 284,33 154,00
investiční příspěvek přísp.org. 90,00 7 669,30 2 500,00 2 572,00 2 572,00 2 000,00 80,00
Kapitálové výdaje celkem 135 258,31 46 562,44 98 127,30 112 574,66 68 717,05 147 154,33 149,96
VÝDAJE CELKEM 348 902,06 281 167,23 324 512,82 357 031,68 312 513,23 384 186,53 118,39
Saldo příjmů a výdajů -34 821,64 47 143,22 0,00 0,00 14 916,30 0,00  
FINANCOVÁNÍ              
Příjmy z přijatých úvěrů a půjček 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Ostatní příjmy 15 118,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
Splátky přijatých úvěrů 3 457,93 3 192,00 1 380,00 1 380,00 1 380,00 0,00  
               
Účelové peněžní fondy města*              
Fond rozvoje bydlení 2 825,27 3 177,72     3 646,83    
Fond vodárenské infrastruktury - 4 231,60     12 276,43    
Skutečný stav finančních prostředků              
Finanční prostředky 1.1.(bez fondů) 46 701,60 23 377,99     63 061,48    
Finanční prostředky 31.12.(bez fondů) 23 377,99 63 061,48     68 219,38    
 
*skutečný stav finančních prostředků fondů
Datum vložení: 10. 2. 2009 0:00
Datum poslední aktualizace: 28. 4. 2017 7:37
Autor: Ing. Pavel Svatek

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)