Obsah

Schválený rozpočet města Domažlice na rok 2005

Typ: ostatní
-
Schválený rozpočet města Domažlice na rok 2005
 
 
Schválený rozpočet na rok 2005
org. popis příjmy výdaje financování
    v tisících Kč
110 Krizové řízení 0,00 200,00 0,00
111 Příspěvky-komise pro sport a mládež 0,00 250,00 0,00
112 Příspěvky-zdravotně a soc. postižení 0,00 100,00 0,00
113 Příspěvky-různé 0,00 1400,00 0,00
116 Odbor životního prostředí 0,00 308,00 0,00
117 Odbor dopravy 0,00 113,00 0,00
118 Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 0,00 192,00 0,00
120 Odbor správní 0,00 21,00 0,00
121 Odbor živnostenský 100,00 0,00 0,00
122 Odbor dopravy-přestupkové odd. 1200,00 140,00 0,00
200 Mateřská škola 0,00 3186,55 0,00
207 ZŠ Komenského 17 0,00 3365,00 0,00
208 ZŠ Msgre.B.Staška 0,00 3998,00 0,00
209 Zvláštní škola 0,00 436,00 0,00
211 Základní umělecká škola 0,00 253,00 0,00
212 Jesle 60,00 1459,20 0,00
213 REHA centrum 0,00 427,00 0,00
214 Městské kulturní středisko 0,00 5782,00 0,00
215 Knihovna B.Němcové 0,00 5284,20 0,00
219 Záležitosti kultury 0,00 220,00 0,00
220 Jednotka SDH Domažlice 0,00 428,00 0,00
221 Jednotka SDH Havlovice 0,00 25,00 0,00
222 Městská policie 600,00 6412,19 0,00
223 Správa budov 0,00 10571,80 0,00
224 Kancelář starosty 0,00 899,00 0,00
225 Penzion 0,00 4790,00 0,00
227 Sociální dávky 0,00 17820,00 0,00
229 Personální záležitosti 288,00 41353,15 0,00
230 Informační technologie 0,00 3100,00 0,00
231 Plavecký bazén 0,00 5831,50 0,00
233 čištění měst - DTS 0,00 6393,00 0,00
234 Veřejná zeleň - DTS 0,00 5685,00 0,00
235 Veřejné osvětlení - DTS 0,00 2964,00 0,00
236 Pohřebnictví - DTS 300,00 948,00 0,00
237 Veřejné WC - DTS 0,00 31,00 0,00
238 Půjčky poskytnuté městem 300,00 300,00 0,00
239 Provozní náklady 0,00 4104,00 0,00
240 Bytové hospodářství 2000,00 170,00 0,00
241 Majetek města - nájmy, prodej, pojištění 32644,43 15774,59 0,00
242 Odvoz odpadů - DTS 0,00 12549,00 0,00
243 Nebezpečné odpady 0,00 450,00 0,00
244 Skládka Havlovice 0,00 1115,00 0,00
245 Projektová dokumentace 0,00 2697,00 0,00
246 Místní komunikace 0,00 4791,00 0,00
247 Městská doprava 0,00 775,00 0,00
250 Správa majetku města-lesy, zeleň, ry 0,00 1075,00 0,00
253 Úroky z úvěrů 0,00 500,00 0,00
254 Splátky úvěrů 0,00 0,00 -4392,00
258 Sociální fond 907,39 1194,64 287,25
259 Fond rozvoje bydlení 1650,00 700,00 -950,00
261 Rozpočtová rezerva 0,00 18459,30 0,00
262 Inženýrské sítě 0,00 5610,50 0,00
266 Opravy památek v MPR 0,00 290,40 0,00
271 96 b.j. v areálu kasáren 0,00 630,00 0,00
272 30 b.j. Petrovická ul. 0,00 295,00 0,00
274 39 b.j. stará kasárna 0,00 1717,00 0,00
280 ZUŠ-opravy dle nájem. smlouvy 0,00 100,00 0,00
281 Kamerový dohled 0,00 267,00 0,00
287 Opravy a rekonstrukce majetku města 0,00 6143,00 0,00
304 Stadión Střelnice - údržba DTS 0,00 550,00 0,00
401 Zimní stadión 0,00 5640,00 0,00
402 Průmyslová zóna 0,00 30331,00 0,00
403 Rekonstrukce kašny 0,00 1490,00 0,00
405 Hasičská zbrojnice 0,00 5733,00 0,00
406 Smuteční síň 0,00 270,00 0,00
409 Kanalizace Komenského ul.-rek. 0,00 4856,00 0,00
410 čistá Berounka 0,00 7100,00 0,00
700 Příjmy - správní poplatky 8500,00 0,00 0,00
800 Příjmy - daně a poplatky 117817,04 0,00 0,00
810 Příjmy - dotace 47486,68 0,00 0,00
820 Příjmy a výdaje ostatní 11895,00 22717,53 72087,76
Příjmy, výdaje, financování celkem 225748,54 292781,55 67033,01

Vytvořeno: 2. 5. 2005
Poslední aktualizace: 28. 4. 2017 07:37
Autor: Ing. Pavel Svatek