Obsah

Schválená rozpočtová opatření č. 183 až 198

Typ: ostatní
Schválená rozpočtová opatření č. 183 až 198
Rozpočtová opatření č. 183 až 198 srpen 2020 v Kč
RO ORG ODPA POL PŘÍJMY VÝDAJE Poznámka
183 0533 3113 6121   227 345,00 ZŠKom.- bezbariérové úpravy TDI 2272/0408
183 0533 6399 5362   -39 457,00 DPH- ZŠKom-bezbar.úpravy TDI 2272/0408
183 0264 6409 6901   -187 888,00 Investiční rezerva
184 0533 3113 6121   90 024,00 ZŠ Kom.-bezbariér.úpravy BOZP 2273/0408
184 0533 6399 5362   -15 624,00 DPH ZŠ Kom. bezbariér.úpravy BOZP 2273/0408
184 0264 6409 6901   -74 400,00 Investiční rezerva
185 0110 5213 5137   80 000,00 Krizové řízení - DDHM generátory ozónu 2281/0408
185 0110 5213 5903   -80 000,00 Rezerva na krizové stavy - generátory ozónu 2281/0408
185 0261 6409 5901   -100 000,00 Rozpočtová rezerva
185 0110 5213 5903   100 000,00 Rezerva na krizové stavy 2281/0408
186 0533 3113 6121   34 546 716,00 ZŠ Komenského bezbar.úpravy,stavba 677/0508
186 0533 6399 5362   -5 995 711,00 DPH ZŠ Kom. bezbar.úpravy,stavba 677/0508
186 0264 6409 6901   -28 551 005,00 Investiční rezerva
187 0457 3399 5169   116 971,00 MKS -servis VZT,Klima..2290/1808
187 0457 6399 5362   -20 301,00 DPH - servis MKS-VZT,Klima..2290/1808
187 0264 6409 6901   -96 670,00 Investiční rezerva
188 0556 4377 6121   -12 740,00 DHCP-dílna, bezbar.přístup-dot.č.2, 2296/1808
188 0264 6409 6901   12 740,00 Investiční rezerva
189 0554 3612 5171   29 040,00 TDS-oplechování atik BD 2297/1808
189 0264 6409 6901   -29 040,00 Investiční rezerva
190 0457 3399 5169   9 680,00 MKS - revize elektrorozvaděč 2303/1808
190 0457 6399 5362   -1 680,00 DPH - MKS revize elektrorozvaděč 2303/1808
190 0264 6409 6901   -8 000,00 Investiční rezerva
191 0287 3111 5171   394 404,00 MŠ Poděbradova, odvlh.suterénu-dod. č.1, 2305/1808
191 0264 6409 6901   -394 404,00 Investiční rezerva
192 0559 2219 6121   282 865,00 Stezka podél hřbitova dod.č.1,2306/1808
192 0264 6409 6901   -282 865,00 Investiční rezerva
193 0239 2143 5169   600 000,00 Pivovar-služby 2311/1808
193 0264 6409 6901   -600 000,00 Investiční rezerva
194 0433 3744 5363   52 000,00 FÚ - VISO 2337/1808
194 0261 6409 5901   -52 000,00 Rozpočtová rezerva
195 0222 5311 5361   2 000,00 MP - kolky 2338/1808
195 0222 5311 5134   -2 000,00 MP - ošacení 2338/1808
196 0567 5512 6123   1 573 363,00 JSDHO Havlovice- automobil 698/2608
196 0567   4222 300 000,00   Dotace PK - JSDHO Havlovice - automobil 698/2608
196 0567   4216 450 000,00   Dotace MV - JSDHO Havlovice-automobil 698/1808
196 0264 6409 6901   -823 363,00 Investiční rezerva
197 0112 4379 5221   200 000,00 DCHP - dotace soc.služby 708/2608
197 0261 6409 5901   -200 000,00 Rozpočtová rezerva
198 0225   4116 2 330 829,00   Dotace MPSV – odm. soc. služby, COVID
198 0225 4349 5336   2 330 829,00 M.centrum-dotace MPSV, odm. soc. služby,COVID
Zpracovala: Ing. Alena Kučerová, vedoucí finančního odboru

Vytvořeno: 31. 8. 2020
Poslední aktualizace: 29. 9. 2020 09:48
Autor: Petra Vinklárková