Menu
Město Domažlice
Domažlice

Schválená rozpočtová opatření č. 133 až 167

Schválená rozpočtová opatření č. 133 až 167

Rozpočtová opatření č. 133 až 167 červen 2020 v Kč
RO ORG ODPA POL PŘÍJMY VÝDAJE Poznámka
133 0536 3111 6121   63 162,00 MŠ Petrovická-autorský dozor 2037/0906
133 0536 6399 5362   -10 962,00 DPH MŠ Petrovická - autor.dozor 2037/0906
133 0264 6409 6901   -52 200,00 Investiční rezerva
134 0530 3314 6122   294 587,00 KC Pivovar-výukové pomůcky MK 2046/0906
134 0530 6399 5362   -51 127,00 DPH KC Pivovar- výukové pomůcky 2046/0906
134 0264 6409 6901   -243 460,00 Investiční rezerva
135 0287 3122 6121   398 241,00 Chodská 97, změna vytápění 2047/0906
135 0287 6399 5362   -69 116,00 DPH Chodská 97, změna vytápění 2047/0906
135 0264 6409 6901   -329 125,00 Investiční rezerva
136 0239 3412 5171   156 267,00 SSZMD-zimní stadion, servis kompresoru 2054/0906
136 0239 6399 5362   -27 121,00 DPH SSZMD servis kompresoru 2054/0906
136 0264 6409 6901   -129 146,00 Investiční rezerva
137 0239 3412 5171   50 000,00 Babylon-opravy 2055/0906
137 0261 6409 5901   -50 000,00 Investiční rezerva
138 0246 2219 6121   38 236,00 Parkoviště U všech Svatých - studie 2056/0906
138 0264 6409 6901   -38 236,00 Investiční rezerva
139 0239 3429 5171   15 000,00 Dětská hřiště - kačírek 2057/0906
139 0264 6409 6901   -15 000,00 Investiční rezerva
140 0408 3412 6122   297 660,00 SSZMD-bazén,mycí stroje 2058/0906
140 0408 3412 5137   13 915,00 SSZMD-bazén vysavač 2058/0906
140 0408 6399 5362   -54 075,00 DPH bazén vybavení úklid 2058/0906
140 0264 6409 6901   -257 500,00 Investiční rezerva
140 0408 3412 6122   315 431,00 SSZMD-bazén,restaurace -konvektomat 2058/0906
140 0408 6399 5362   -54 744,00 DPH - bazén restaurace konvektoma 2058/0906
140 0264 6409 6901   -260 687,00 Investiční rezerva
141 0462 3612 6121   75 988,00 PD DSP bytové domy kasárna-geolog. průzkum 2059/0906
141 0264 6409 6901   -75 988,00 Investiční rezerva
142 0262 3631 6121   4 000,00 VO Tovární ul. - PD 2060/0906
142 0246 2219 6121   2 000,00 PD-přeložka Kosmonautů 2060/0906
142 0264 6409 6901   -6 000,00 Investiční rezerva
143 0434 2143 6121   22 383,00 KC Pivovar - doplnění elektroinstalace 2061/0906
143 0434 6399 5362   -3 885,00 DPH -KC pivovar elektroinstalace2061/0906
143 0264 6409 6901   -18 498,00 Investiční rezerva
144 0287 3111 5171   30 492,00 MŠ Palackého ul. - sociální zařízení TDS 2062/0906
144 0287 6399 5362   -5 292,00 DPH - MŠ Palackého TDS 2062/0906
144 0264 6409 6901   -25 200,00 Investiční rezerva
145 0287 3111 5171   26 802,00 MŠ Poděbradova- TDS vlhkost suterén 2063/0906
145 0264 6409 6901   -26 802,00 Investiční rezerva
146 0556 4377 6121   37 516,00 Chráněná dílna-výtah.dodatek č. 1, 2065/0906
146 0264 6409 6901   -37 516,00 Investiční rezerva
147 0260 3412 5169   2 490,00 SSZMD-vyrovnávací platba dofin. 2081/0906
147 0261 6409 5901   -2 490,00 Investiční rezerva
148 0215 3314 2123 47 802,00   MKBN-prodej majetku 2083/0906
148 0261 6409 5901   47 802,00 Rozpočtová rezerva
149 0214   4122 200 000,00   Dotace PK - CHSL (MKS) 2084/0906
149 0214 3319 5336   200 000,00 MKS - převod dotace PK CHSL 2084/0906
150 0820 6402 5364   1 225,00 Dotace sčítání domů OVÚP - FV 2019, 2085/0906
150 0261 6409 5901   -1 225,00 Rozpočtová rezerva
151 0222 5311 5171   22 000,00 MP- opravy hladinové čidlo 2086/0906
151 0222 5311 5011   256 000,00 MP- platy 2086/0906
151 0222 5311 5031   64 012,00 MP - odvody soc.zabezpečení 2086/0906
151 0222 5311 5032   23 038,00 MP- odvody zdrav.pojištění 2086/0906
151 0222 5311 5173   34 200,00 MP-cestovné, ubytování 2086/0906
151 0261 6409 5901   -399 250,00 Rozpočtová rezerva
152 0230 2143 5137   40 000,00 OICT - DDHM KC Pivovar 2090/0906
152 0264 6409 6901   -40 000,00 Investiční rezerva
153 0434 2143 6121   48 376,00 KC Pivovar- výměna FAB 2102/0906
153 0434 6399 5362   -8 396,00 DPH KC Pivovar- výměna FAB 2102/0906
153 0264 6409 6901   -39 980,00 Investiční rezerva
153 0434 2143 6121   97 752,00 KC Pivovar-hromosvod 2103/0906
153 0434 6399 5362   -16 965,00 DPH KC Pivovar - hromosvod 2103/0906
153 0264 6409 6901   -80 787,00 Investiční rezerva
154 0528 3315 5169   24 200,00 Pivovar- cíl EÚS-právní služby 2104/0906
154 0528 6399 5362   -4 200,00 DPH - pivovar cíl EÚS,právní služby 2104/0906
154 0264 6409 6901   -20 000,00 Investiční rezerva
155 0287 3122 6121   4 000,00 Chodská 97-vytápění, autor.dozor 2127/2306
155 0264 6409 6901   -4 000,00 Investiční rezerva
156 0287 3412 5169   6 050,00 Baseball.hřiště-dopravní napojení 2128/2306
156 0264 6409 6901   -6 050,00 Investiční rezerva
157 0457 3399 5169   20 413,00 MKS-kontrola EPS 2144/2306
157 0457 6399 5362   -3 543,00 DPH MKS kontrola EPS 2144/2306
157 0264 6409 6901   -16 870,00 Investiční rezerva
158 0408 3412 6121   70 180,00 Bazén-kamerový systém doplnění 2145/2306
158 0408 6399 5362   -12 180,00 DPH bazén kamerový systém 2145/2306
158 0264 6409 6901   -58 000,00 Investiční rezerva
159 0434 2143 6121   15 034,00 Pivovar-kabel propojení EPS 2146/2306
159 0434 6399 5362   -2 609,00 DPH pivovar -kabel,EPS 2146/2306
159 0264 6409 6901   -12 425,00 Investiční rezerva
160 0116 1036 5811   -322 637,00 Náhrady odbor.lesní hospodář 2160/2306
160 0116 1036 5811   322 637,00 Financování OLH 2160/2306
161 0110 5312 2324 150 912,00   Náhrady od obcí -krizová opatření, dezinfekce 2163/2306
161 0110 5213 5903   310 694,00 +Rezerva na krizová opatření 2163/2306
161 0261 6409 5901   -310 694,00 Rozpočtová rezerva
161 0110 5213 5137   44 000,00 Krizová opatření - DDHM 2163/2306
161 0110 5213 5139   397 973,00 Krizová opatření-materiál 2163/2306
161 0110 5213 5169   19 633,00 Krizová opatření- nákup služeb 2163/2306
161 0110 5213 5903   -310 694,00 -Rezerva na krizová opatření - COVID-19, 2163/2306
162 0518 3113 6121   -286 276,00 ZŠ Msgre B.Staška - bezbar.úpravy,dod.č.1, 2169/2306
162 0518 6399 5362   49 684,00 DPH ZŠ Msgre bezbar.úpravy 2169/2306
162 0264 6409 6901   236 592,00 Investiční rezerva
163 0434 2143 6122   107 718,00 KC Pivovar-technolog.stravování- dod.č.2, 2171/2306
163 0434 6399 5362   -18 695,00 DPH KC Pivovar 2171/2306
163 0264 6409 6901   -89 023,00 Investiční rezerva
164 0525 2341 6121   2 962 867,00 Protierozní opatření rokle - realizace 659/2406
164 0264 6409 6901   -2 962 867,00 Investiční rezerva
165 0240 3612 5171   1 250 000,00 Opravy - Kozinova 86, 660/2406
165 0264 6409 6901   -1 250 000,00 Investiční rezerva
166 0287 3111 5171   1 084 130,00 MŠ Poděbradova, odvlhčení suterénu 661/2406
166 0264 6409 6901   -1 084 130,00 Investiční rezerva
167 0536 3111 6121   26 288 414,00 MŠ Petrovická - realizace 662/2406
167 0536 6399 5362   -4 562 452,00 DPH MŠ Petrovická 662/2406
167 0264 6409 6901   -21 725 962,00 Investiční rezerva
Zpracovala: Ing. A.Kučerová, vedoucí finančního odboru
Datum vložení: 3. 7. 2020 13:00
Datum poslední aktualizace: 16. 5. 2022 10:08
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)