Menu
Město Domažlice
Domažlice

Schválená rozpočtová opatření č. 1 až 78

Schválená rozpočtová opatření č. 1 až 78

Rozpočtová opatření č. 1 až 78  březen 2020 v Kč
RO ORG ODPA POL PŘÍJMY VÝDAJE Poznámka
1 0234 3745 5169   35 000,00 Park Bezděkovské předm. 521/0403
1 0264 6409 6901   -35 000,00 Investiční rezerva
2 0239 3635 6119   211 750,00 Změna územního plánu Dom. 521/0403
2 0264 6409 6901   -211 750,00 Investiční rezerva
3 0240 3612 6121   4 697 462,00 OZ Na Bábě- domy SM 521/0403
3 0240 6399 5362   -612 712,00 DPH 521/0403
3 0264 6409 6901   -4 084 750,00 Investiční rezerva
4 0240 3612 6121   18 135 074,00 OZ Na Bábě - ul. Javorová 521/0403
4 0240 6399 5362   -2 352 044,00 DPH OZ Na Bábě ul. Javorová 521/0403
4 0264 6409 6901   -15 783 030,00 Investiční rezerva
5 0240 3639 5166   55 000,00 Revitalizace BD - posudek Kozinova 235/236, 521/0403
5 0264 6409 6901   -55 000,00 Investiční rezerva
6 0246 2219 5171   146 130,00 Chodníky Poděbradova ul. autobus.nádraží 521/0403
6 0264 6409 6901   -146 130,00 Investiční rezerva
7 0287 3412 5169   22 000,00 Baseballové hřiště 521/0403
7 0264 6409 6901   -22 000,00 Investiční rezerva
8 0287 4350 6121   30 250,00 DpS - PD požárně bezpečnostní řešení 521/0403
8 0287 6399 5362   -5 250,00 DPH DpS požár.bezp.řešení 521/0403
8 0264 6409 6901   -25 000,00 Investiční rezerva
9 0287 2219 5171   218 380,00 Chodníky v MŠ Michlova ul. 521/0403
9 0264 6409 6901   -218 380,00 Investiční rezerva
10 0087 5512 6121   44 150,00 Hasič.zbrojnice Havlovice-komín 521/0403
10 0264 6409 6901   -44 150,00 Investiční rezerva
11 0287 2143 6121   55 459,00 Garáž sněhová rolba -vrata 521/0403
11 0287 6399 5362   -9 629,00 DPH vrata garáž rolba 521/0403
11 0264 6409 6901   -45 830,00 Investiční rezerva
12 0287 2219 5171   218 910,00 ZŠ Komenského - plocha před školou 521/0403
12 0264 6409 6901   -218 910,00 Investiční rezerva
13 0287 3639 5171   27 770,00 Akvadukt Havlovice - oprava lávky 521/0403
13 0264 6409 6901   -27 770,00 Investiční rezerva
14 0408 3412 6121   38 344 887,00 Bazén - stavba 521/0403
14 0408 6399 5362   -5 388 477,00 DPH bazén stavba 521/0403
14 0264 6409 6901   -32 956 410,00 Investiční rezerva
14 0408 3412 6122   1 056 306,00 Bazén - interiéry 521/0403
14 0408 3412 5137   4 104 574,00 Bazén - DDHM 521/0403
14 0408 3412 5139   247 421,00 Bazén-vybavení, materiál 521/0403
14 0408 6399 5362   -938 631,00 DPH bazén vybavení 521/0403
14 0264 6409 6901   -4 469 670,00 Investiční rezerva
15 0434 2143 6121   30 164 652,00 Pivovar KC - stavba 521/0403
15 0434 6399 5362   -5 235 182,00 DPH Pivovar KC 434, 521/0403
15 0264 6409 6901   -24 929 470,00 Investiční rezerva
15 0434 2143 6122   4 986 962,00 Pivovar KC-vybavení 521/0403
15 0434 6399 5362   -865 502,00 DPH pivovar KC org.0434 vybavení 521/0403
15 0264 6409 6901   -4 121 460,00 Investiční rezerva
16 0449 2333 5169   16 000,00 Zkapacitnění Zubřiny - pojištění 521/0403
16 0264 6409 6901   -16 000,00 Investiční rezerva
17 0457 3399 6121   14 800,00 Rekonstrukce MKS - TDI 521/0403
17 0457 3399 5169   109 040,00 MKS - revize 521/0403
17 0457 6399 5362   -18 920,00 DPH- MKS revize 521/0403
17 0264 6409 6901   -90 120,00 Investiční rezerva
17 0264 6409 6901   -14 800,00 Investiční rezerva
18 0458 2341 5192   1 500,00 Náhrada za užívání pozemku U Jezera 521/0403
18 0264 6409 6901   -1 500,00 Investiční rezerva
19 0502 4351 5166   12 705,00 Penzion Baldovská- energetický audit 521/0403
19 0264 6409 6901   -10 500,00 Investiční rezerva
19 0502 6399 5362   -2 205,00 DPH penzion Baldovská - energ.audit 521/0403
20 0517 2143 6121   149 804,00 Pivovar Hvozd - podlahy, požár.klapky 521/0403
20 0517 6399 5362   -25 994,00 DPH Pivovar Hvozd-stavba 521/0403
20 0264 6409 6901   -123 810,00 Investiční rezerva
20 0517 2143 5171   7 295,00 Pivovar Hvozd -výtah,kotelna 521/0403
20 0517 6399 5362   -1 265,00 DPH Pivovar Hvozd -opravy
20 0264 6409 6901   -6 030,00 Investiční rezerva
21 0518 3113 6121   10 860 389,00 ZŠ a MŠ Msgre B.Staška- bezbariérové úpravy..521/0403
21 0518 6399 5362   -1 848 969,00 DPH ZŠ a MŠ bezbariérové úpravy 521/0403
21 0264 6409 6901   -9 011 420,00 Investiční rezerva
22 0522 3419 6121   4 000,00 Rekonstrukce sportovní haly TDI 521/0403
22 0264 6409 6901   -4 000,00 Investiční rezerva
23 0528 2143 6121   10 492 228,00 Pivovar- EÚS muzeum stavba 521/0403
23 0528 6399 5362   -1 820 968,00 DPH Pivovar-muzeum 521/0403
23 0264 6409 6901   -8 671 260,00 Investiční rezerva
23 0528 3315 5169   298 380,00 Pivovar - EÚS muzeum, nákup služeb 521/0403
23 0264 6409 6901   -298 380,00 Investiční rezerva
24 0529 3412 5169   5 700,00 Pumptracková dráha - odvodnění 521/0403
24 0264 6409 6901   -5 700,00 Investiční rezerva
25 0530 3314 6121   855 000,00 Pivovar KC- vzd.centrum knihovna 521/0403
25 0530 6399 5362   -148 390,00 DPH vzd.centrum knihovna 521/0403
25 0264 6409 6901   -706 610,00 Investiční rezerva
26 0535 4376 6121   684 123,00 Pivovar-komunitní centrum 521/0403
26 0535 6399 5362   -118 733,00 DPH Pivovar-komunitní centrum 521/0403
26 0264 6409 6901   -565 390,00 Investiční rezerva
26 0535 4376 6122   613 595,00 Pivovar -komunitní centrum interiéry 521/0403
26 0535 6399 5362   -106 495,00 DPH Pivovar-komunitní centrum interiéry 521/0403
26 0264 6409 6901   -507 100,00 Investiční rezerva
27 0556 4377 6121   754 440,00 Chráněná dílna DCHP- výtah 521/0403
27 0264 6409 6901   -754 440,00 Investiční rezerva
28 0561 3419 6123   4 052 290,00 Sněžná rolba 521/0403
28 0561 6399 5362   -703 290,00 DPH sněžná rolba 521/0403
28 0264 6409 6901   -3 349 000,00 Investiční rezerva
29 0246 2212 6121   116 160,00 PD reko křižovatky E.Krásnohorské, Waldh.,Hruškova 521/0403
29 0264 6409 6901   -116 160,00 Investiční rezerva
29 0246 2219 6121   83 490,00 PD reko ul. Sadové 521/0403
29 0264 6409 6901   -83 490,00 Investiční rezerva
29 0246 2219 6121   136 730,00 PD změna doprav.režimu Kavkaz 521/0403
29 0264 6409 6901   -136 730,00 Investiční rezerva
29 0246 2219 6121   5 000,00 Reko ul. Vojtěchova, PD přeložka VO 521/0403
29 0264 6409 6901   -5 000,00 Investiční rezerva
29 0246 2219 6121   196 260,00 PD reko ul. Kosmonautů 521/0403
29 0264 6409 6901   -196 260,00 Investiční rezerva
29 0246 2219 6121   45 980,00 PD parkování Fugnerova ul. 521/0403
29 0264 6409 6901   -45 980,00 Investiční rezerva
29 0246 2219 6121   50 820,00 PD reko lávky v Branské ul. 521/0403
29 0264 6409 6901   -50 820,00 Investiční rezerva
30 0262 3631 6121   10 890,00 PD VO Sadová ul. 521/0403
30 0264 6409 6901   -10 890,00 Investiční rezerva
31 0287 2333 5169   56 870,00 Cyklostezka Plzeň-Regensburg 521/0403
31 0264 6409 6901   -56 870,00 Investiční rezerva
32 0287 3111 5169   42 350,00 MŠ Poděbradova- PD odvlhčení 04032020
32 0264 6409 6901   -42 350,00 Investiční rezerva
33 0287 3539 5169   33 880,00 Sluníčko - žádost o dotaci 521/0403
33 0264 6409 6901   -33 880,00 Investiční rezerva
34 0287 4351 6121   331 601,00 PD reko budovy Břetislavova čp. 209  521/0403
34 0287 6399 5362   -57 551,00 DPH budova Břetislavova 209-PD 521/0403
34 0264 6409 6901   -274 050,00 Investiční rezerva
35 0462 3612 6121   348 260,00 Kasárna II- bytové domy ČEZ, PD 521/0403
35 0264 6409 6901   -348 260,00 Investiční rezerva
36 0503 4357 6121   96 558,00 DZR - PD rozšíření 521/0403
36 0503 4357 6121   -16 758,00 DPH DZR PD 521/0403
36 0264 6409 6901   -79 800,00 Investiční rezerva
37 0521 3113 5171   5 000,00 ZŠ,MŠ Msgre B.Staška-přírodní zahrada 521/0403
37 0264 6409 6901   -5 000,00 Investiční rezerva
38 0525 2341 6121   30 000,00 Protierozní opatření Strážská cesta - žádost dotace 521/0403
38 0264 6409 6901   -30 000,00 Investiční rezerva
39 0526 2341 6121   30 000,00 Suchá nádrž Týnské předm. - žádost o dotaci 521/0403
39 0264 6409 6901   -30 000,00 Investiční rezerva
40 0527 2341 6121   30 000,00 Suché nádrže u Strážské cesty - žádost o dotaci 521/0403
40 0264 6409 6901   -30 000,00 Investiční rezerva
41 0533 3113 6121   52 272,00 ZŠ Kom. 17 - PD odborné učebny 521/0403
41 0533 6399 5362   -9 072,00 DPH ZŠ Kom.17, PD učebny 521/0403
41 0264 6409 6901   -43 200,00 Investiční rezerva
42 0536 3111 6121   854 018,00 MŠ Petrovická - PD, admin.dotace 521/0403
42 0536 6399 5362   -148 218,00 DPH - MŠ Petrovická ul. 521/0403
42 0264 6409 6901   -705 800,00 Investiční rezerva
43 0537 5512 6121   166 980,00 Hasičská zbrojnice Havlovice - PD 521/0403
43 0264 6409 6901   -166 980,00 Investiční rezerva
44 0543 3634 6121   127 050,00 Teplárenská technologie- admin.zakázky 521/0403
44 0543 6399 5362   -22 050,00 DPH teplárenská technologie 521/0403
44 0264 6409 6901   -105 000,00 Investiční rezerva
45 0559 2219 6121   85 670,00 Cyklotrasa DO-Chrastavice PD 521/0403
45 0264 6409 6901   -85 670,00 Investiční rezerva
46 0560 2143 5171   153 420,00 Čerchov-demolice objektů PD 521/0403
46 0264 6409 6901   -153 420,00 Investiční rezerva
47 0287 3113 6121   477 950,00 PD reko ŠJ,kotelny ZŠ Komenského 521/0403
47 0287 6399 5362   -82 950,00 DPH ZŠ Kom.- PD 521/0403
47 0264 6409 6901   -395 000,00 Investiční rezerva
48 0518 3113 6121   2 733 971,00 ZŠ,MŠ Msgre B.Staška-konektivita 521/0403
48 0518 6399 5362   -474 491,00 DPH ZŠ,MŠ Msgre Staška - konektivita 521/0403
48 0264 6409 6901   -2 259 480,00 Investiční rezerva
48 0518 3113 6122   2 350 619,00 ZŠ,MŠ Msgre B.Staška-nábytek 521/0403
48 0518 6399 5362   -407 959,00 DPH ZŠ,MŠ Msgre Staška-nábytek 521/0403
48 0264 6409 6901   -1 942 660,00 Investiční rezerva
49 0528 3315 6122   1 179 750,00 PD k realizaci expozice muzea 521/0403
49 0528 6399 5362   -204 750,00 DPH - Pivovar muzeum PD
49 0264 6409 6901   -975 000,00 Investiční rezerva
50 0540 3319 6121   23 465,00 MIC - stavba 521/0403
50 0540 6399 5362   -3 375,00 DPH - MIC 521/0403
50 0264 6409 6901   -20 090,00 Investiční rezerva
50 0540 3319 6122   2 202 501,00 MIC - vybavení interiérů 521/0403
50 0540 6399 5362   -378 951,00 DPH - MIC 521/0403
50 0264 6409 6901   -1 823 550,00 Investiční rezerva
51 0518 3113 6122   648 318,00 ZŠ,MŠ Msgre B.Staška- bezbar. úpravy, nábytek 1720/1103
51 0518 6399 5362   -112 518,00 DPH ZŠ,MŠ Msgre B.Staška, bezbarier. úpravy 1720/1103
51 0264 6409 6901   -535 800,00 Investiční rezerva
52 0258 6330 4134 2 159 300,00   Příděl na účet soc.fondu 518/0403
52 0258 6330 5342   2 159 300,00 Příděl soc.fond.výdaj BÚ 518/0403
53 0532 3639 5171   37 934,00 JUNÁK -fasáda 1738/1703
53 0264 6409 6901   -37 934,00 Investiční rezerva
54 0551 5311 5122   12 100,00 MKIS Havlovice-VB 1740/1703
54 0264 6409 6901   -12 100,00 Investiční rezerva
55 0239 3412 5171   358 409,00 SSZMD-hala,osvětlení 1742/1703
55 0239 6399 5362   -62 204,00 DPH SSZMD-osvětlení hala 1742/1703
55 0264 6409 6901   -296 205,00 Investiční rezerva
56 0434 2143 6121   58 080,00 PD KC Pivova 1744/1703
56 0434 2143 6121   12 431,00 KC Pivovar-obložení varny 1744/1703
56 0434 6399 5362   -12 237,00 DPH KC Pivovar 1744/1703
56 0287 2341 5171   35 697,00 El.přípojka Čerchov 1744/1703
56 0264 6409 6901   -93 971,00 Investiční rezerva
57 0287 3639 5171   32 361,00 Pomníky obnova písma 1748/1703
57 0264 6409 6901   -32 361,00 Investiční rezerva
58 0536 3111 6121   6 474,00 MŠ Petrovická - archeolog.dozor 1755/1703
58 0536 6399 5362   -1 124,00 DPH MŠ Petrovická 1755/1703
58 0264 6409 6901   -5 350,00 Investiční rezerva
59 0528 3315 5021   936 850,00 Pivovar -EÚS,muzeum-dohody,odvody 1764/1703
59 0264 6409 6901   -936 850,00 Investiční rezerva
60 0517 2143 5171   15 026,00 Pivovar Hvozd-elektroinstalace 1767/1703
60 0517 6399 5362   -2 608,00 DPH pivovar Hvozd elektroinstalace 1767/1703
60 0264 6409 6901   -12 418,00 Investiční rezerva
61 0462 3612 6121   741 216,00 Kasárna II BD-PD DSP komunikace,sítě 1768/1703
61 0264 6409 6901   -741 216,00 Investiční rezerva
62 0287 3111 5169   22 385,00 MŠ Palackého -PD oprava soc.zař. 1769/1703
62 0287 6399 5362   -3 885,00 DPH MŠ Palackého 1769/1703
62 0264 6409 6901   -18 500,00 Investiční rezerva
63 0434 2143 6121   5 808,00 Pivovar-knihovna,zábradlí 1770/1703
63 0434 6399 5362   -1 008,00 DPH pivovar knihovna 1770/1703
63 0264 6409 6901   -4 800,00 Investiční rezerva
64 0246 2219 6121   83 751,00 Cyklostezka Hruškova -výhybna 1771/1703
64 0264 6409 6901   -83 751,00 Investiční rezerva
65 0239 3412 5153   820 063,00 Bazén- el.energie 1772/1703
65 0239 3412 2324 820 063,00   Příjem náhad za el.energii PB 1772/1703
66 0241 6320 5163   53 649,00 Pojištění majetku-rolba 1774/1703
66 0261 6409 5901   -53 649,00 Rozpočtová rezerva
67 0229 6171 5132   25 000,00 Ochranné pomůcky 1784/1703
67 0261 6409 5901   -25 000,00 Rozpočtová rezerva
68 0287 3412 5171   65 480,00 Dětské hřiště u bazénu-herní prvky 1797/1703
68 0264 6409 6901   -65 480,00 Investiční rezerva
69 0239 3639 5171   52 210,00 Instalace sochy "NAHORU" 1756/1703
69 0287 3639 5137   33 620,00 Instalace sochy "TICHO A SVĚTLO" 1756/1703
69 0264 6409 6901   -85 830,00 Investiční rezerva
70 0530 3314 6121   38 000,00 KC pivovar-knihovna,skleněné příčky-polepy1800/1703
70 0535 4376 6121   20 000,00 KC pivovar kom.centrum-skleněné příčky,polepy 1800/1703
70 0530 6399 5362   -6 595,00 DPH KC pivovar,knihovna 1800/1703
70 0535 6399 5362   -3 471,00 DPH KC pivovar kom.centrum 1800/1703
70 0264 6409 6901   -47 934,00 Investiční rezerva
71 0215 3314 5331   174 240,00 MKBN- ú.518 RF stěhování budova B.N. 1775/1703
71 0215 3314 5331   124 630,00 MKBN - ú.518RF stěhování sklad Petrovická,1775/1703
71 0215 3314 5331   -298 870,00 MKBN ú.6xx rezervní fond-stěhování knihovny 1775/1703
72 0239 1039 5151   50 000,00 Stočné,hájenka Babylon 1779/1703
72 0239 1039 2324 50 000,00   Přijaté náhrady - DML stočné,hájenka Babylon 1779/1703
73 0240 3612 6121   112 500,00 OZ Na Bábě - připojení ŘD ČEZ 1810/3103
73 0264 6409 6901   -112 500,00 Investiční rezerva
74 0263 2321 5169   174 845,00 Deratizace kanalizace 1811/3103
74 0263 6399 5362   -30 345,00 DPH deratizace kanalizace 1811/3103
74 0264 6409 6901   -144 500,00 Investiční rezerva
75 0246 2219 6121   5 445,00 Cyklostezka ul.Hruškova- TDS-výhybna 1812/3103
75 0264 6409 6901   -5 445,00 Investiční rezerva
76 0434 2143 6127   60 500,00 Pivovar- pořízení zvonu 1816/3103
76 0434 6399 5362   -10 500,00 DPH - zvon pivovar 1816/3103
76 0264 6409 6901   -50 000,00 Investiční rezerva
77 0251 3639 2122 53 719,00   DTS-prodej majetku 1824/3103
77 0264 6409 5901   53 719,00 Rozpočtová rezerva
78 0562 3634 6121   79 618,00 Kotelna Švabinského - BOZP 1834/3103
78 0562 6399 5362   -13 818,00 DPH - kotelna Švabinského BOZP 1834/3103
78 0264 6409 6901   -65 800,00 Investiční rezerva
Zpracovala: Ing. A.Kučerová, vedoucí finančního odboru
Datum vložení: 22. 4. 2020 11:15
Datum poslední aktualizace: 16. 5. 2022 10:08
Autor: Petra Vinklárková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)