Menu
Město Domažlice
Domažlice

Schválená rozpočtová opatření č. 254 až 280

Schválená rozpočtová opatření č. 254 až 280

Rozpočtová opatření č. 254 až 280   prosinec 2019 v Kč
RO ORG ODPA POL PŘÍJMY VÝDAJE Poznámka
254 0239 3412 5171   340 413,00 SSZMD - topný systém bazén 1369/0312
254 0239 6399 5362   -59 080,00 DPH topný systém bazén 1369/03122019
254 0408 3412 6121   -281 333,00 Investiční rezerva
255 0287 2143 6121   55 459,00 Vrata- Malinovka 1379/0312
255 0264 6409 6901   -55 459,00 Investiční rezerva
256 0246 2219 6121   50 820,00 Rekonstrukce lávky Branská ul.1381/0312
256 0264 6409 6901   -50 820,00 Investiční rezerva
257 0246 2219 6121   45 980,00 PD parkovací stání Fugnerova ul. 1384/0312
257 0264 6409 6901   -45 980,00 Investiční rezerva
258 0457 3399 5169   10 570,00 MKS revize slaboproud 1385/0312
258 0457 6399 5362   -1 835,00 DPH MKS revize 1385/0312
258 0264 6409 6901   -8 735,00 Investiční rezerva
259 0434 2143 6121   304 914,00 Pivovar Hvozd- fasáda, varna 1387/0312
259 0434 6399 5362   -52 919,00 DPH - pivovar Hvozd fasáda,varna 1387/0312
259 0264 6409 6901   -251 995,00 Investiční rezerva
260 0222 5311 5171   15 000,00 +MP opravy 1390/0312
260 0222 5311 5134   -15 000,00 -MP - ošacení 1390/0312
261 0223 6171 5153   -95 000,00 -správa budov-plyn 1400/0312
261 0223 6171 5151   15 000,00 +správa budov vodné,stočné 1400/0312
261 0223 6171 5154   40 000,00 +správa budov EE 1400/03112
261 0223 6171 5166   40 000,00 +správa budov právní služby 1400/0312
262 0223 6171 3113 5 555,00   Prodej auta -správa 1404/0312
262 0264 6409 6901   5 555,00 Investiční rezerva
263 0239 3639 5151   5 000,00 OSM-vodné,stočné 1405/0312
263 0239 3639 2324 2 185,00   Příjem náhrad za vodné stočné 1405/0312
263 0261 6409 5901   -2 815,00 -RR OSM vodné, stočné 1405/0312
264 0239 3412 5171   43 197,00 SSZMD-rozvaděč Střelnice 1415/1012
264 0239 6399 5362   -7 497,00 DPH - rozvaděč Střelnice 1415/1012
264 0264 6409 6901   -35 700,00 Investiční rezerva
265 0536 3111 6121   147 378,00 MŠ Petrovická -PD 1418/1012
265 0536 6399 5362   -25 578,00 DPH - MŠ Petrovická PD 1418/1012
265 0264 6409 6901   -121 800,00 Investiční rezerva
266 0239 3319 5153   5 000,00 MIC- plyn 1419/1012
266 0239 3319 2324 5 000,00   Příjem náhrad za plyn MIC 1419/1012
267 0287 2143 5171   16 000,00 Čerchov - připojení ČEZ 1423/1012
267 0264 6409 6901   -16 000,00 Investiční rezerva
268 0262 3631 6121   10 890,00 VO Sadová ul. 1424/1012
268 0264 6409 6901   -10 890,00 Investiční rezerva
269 0503 4357 6121   24 200,00 DZR přístavba -studie 1425/10112
269 0503 6399 5362   -4 200,00 DPH DZR přístavba-studie 1425/1012
269 0264 6409 6901   -20 000,00 Investiční rezerva
270 0220   4116 64 706,00   JSDHO Do-dotace ČR HZS 1431/1012
270 0220 5512 5156   40 106,00 JSDHO Do-PHM dot.HZS 1431/1012
270 0220 5512 5132   20 670,00 JSDHO Do-ochr.pomůcky dot. HZS 1431/1012
270 0220 5512 5167   3 930,00 JSDHO Do-školení dot.HZS 1431/1012
270 0221   4116 4 400,00   JSDHO Havl. dotace HZS 1431/1012
270 0221 5512 5132   4 400,00 JSDHO Havl. -ochr.pomůcky dot. HZS 1431/1012
271 0208   4122 149 757,93   Dotace Obědy do škol, EU 1432/1012
271 0208   4122 26 427,87   Dotace Obědy do škol, SR 1432/1012
271 0208 3113 5336   149 757,93 ZŠ Msgre- obědy do škol, EU 1432/1012
271 0208 3113 5336   26 427,87 ZŠ Msgre- obědy do škol, SR,1432/1012
272 0116 1036 5811   -328 563,00 OŽP-náhrady OHL 1433/1012
272 0116 1036 5811   328 563,00 OŽP - fin. odbor.lesního hosp.1433/1012
273 0116 1031 5811   -74 950,00 Náhrady na meliorační dřeviny 1434/1012
273 0116 1031 5811   74 950,00 OŽP - výsadba melioračních dřevin 1434/1012
274 0223 6171 5169   -100 000,00 správa- nákup služeb 1449/1012
274 0223 6171 5161   100 000,00 správa - poštovné 1449/1012
275 0220 5512 5156   -41 000,00 JSDHO Do-PHM 1450/1012
275 0220 5512 5167   -5 000,00 JSDHO Do-školení 1450/1012
275 0220 5512 5132   25 000,00 JSDHO Do-ochr.pomůcky 1450/1012
275 0220 5512 5139   11 000,00 JSDHO Do- materiál 1450/1012
275 0220 5512 5171   10 000,00 JSDHO Do-opravy 1450/1012
276 0239 3412 5171   61 228,00 SSZMD - bazén kliky..1461/1012
276 0239 6399 5362   -10 627,00 DPH - bazén 1461/1012
276 0264 6409 6901   -50 601,00 Investiční rezerva
277 0561   4222 1 000 000,00   Sněhová rolba- dotace PK 466/1812
277 0561 3412 6123   1 000 000,00 Sněhová rolba-čerpání dotace PK 466/1812
278 0211 3231 5331   -24 000,00 -ZUŠ ú.501 materiál 1388/0312
278 0211 3231 5331   -18 000,00 -ZUŠ ú.512 cestovné 1388/0312
278 0211 3231 5331   -50 000,00 -ZUŠ ú.518 služby doprava soutěže 1388/0312
278 0211 3231 5331   -13 000,00 -ZUŠ ú.527 zák.soc.n.1388/0312
278 0211 3231 5331   32 900,00 +ZUŠ ú.511opravy 1388/0312
278 0211 3231 5331   100 000,00 +ZUŠ ú.518-služby 1388/0312
278 0211 3231 5331   11 000,00 +ZUŠ ú.54-ost.náklady 1388/0312
278 0211 3231 5331   1 100,00 +ZUŠ ú.551 odpisy 1388/0312
278 0211 3231 5331   10 000,00 +ZUŠ ú.558 pořízení DDHM 1388/0312
278 0211 3231 5331   -50 000,00 +ZUŠ ú.602 tržby 1388/0312
279 0294 3539 5331   -9 000,00 -Sluníčko ú.527-zák.soc.nákl. 1394/0312
279 0294 3539 5331   -11 000,00 -Sluníčko ú.528 ost.soc.náklady 1394/1388
279 0294 3539 5331   20 000,00 +Sluníčko ú.521-mzd.náklady 1394/0312
280 0209 3114 5331   -40 000,00 -ZŠP ú.518 služby 1395/0312
280 0209 3114 5331   -30 000,00 -ZŠP ú.511 opravy 1395/0312
280 0209 3114 5331   70 000,00 +ZŠP ú.558 pořízení DDHM 1395/0312
             
Zpracovala: Ing. A. Kučerová, vedoucí finančního odboru
Datum vložení: 2. 1. 2020 13:30
Datum poslední aktualizace: 3. 1. 2020 7:51
Autor: Petra Vinklárková

Samospráva

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích
Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Překlad (translations)