Obsah

Schválená rozpočtová opatření č. 180 až 206

Typ: ostatní
Schválená rozpočtová opatření č. 180 až 206
Rozpočtová opatření č. 180 až 206  září 2019 v Kč
RO ORG ODPA POL PŘÍJMY VÝDAJE Poznámka
180 0540 3319 6122   2 183 500,00 IC Chodský hrad - interiér,nábytek 372/0409
180 0540 6399 5362   -378 955,00 DPH IC Chodský hrad - interiér,nábytek 372/0409
180 0264 6409 6901   -1 804 545,00 investiční rezerva
181 0540 3319 6121   1 074 895,00 IC Chodský hrad - dod.č.2 373/0409
181 0540 6399 5362   -186 552,00 DPH - IC Chodský hrad - dod.č.2 373/0409
181 0264 6409 6901   -888 343,00 investiční rezerva
182 0287 3639 5137   19 118,00 Výlepová plocha - tubus 1065/1009
182 0287 6399 5362   -3 318,00 DPH výlepová plocha -tubue 1065/1009
182 0264 6409 6901   -15 800,00 investiční rezerva
183 0252 3639 6130   105 380,00 Výkupy les.pozemků 1068/1009
183 0261 6409 5901   -105 380,00 rozpočtová rezerva
184 0239 3412 5171   301 629,00 Pl.bazén - chemické čištění 1076/1009
184 0239 6399 5362   -52 349,00 DPH - pl.bazén chem.čistění 1076/1009
184 0264 6409 6901   -249 280,00 investiční rezerva
185 0239 3412 5171   119 427,00 Plavecký bazén - výměna písku 1077/1009
185 0239 6399 5362   -20 727,00 DPH pl.bazén- výměna písku 1077/1009
185 0264 6409 6901   -98 700,00 investiční rezerva
186 0239 3412 5171   38 445,00 Plavecký bazén - dmychadlo 1078/1009
186 0239 6399 5362   -6 673,00 DPH pl.bazén - dmychadlo 1078/1009
186 0264 6409 6901   -31 772,00 investiční rezerva
187 0540 3319 6122   248 172,00 IC Chodský hrad - vybavení LCD monitor 1082/1009
187 0540 3319 5137   228 086,00 IC Chodský hrad - interiér, IT,elektro - DDHM 1082/1009
187 0540 6399 5362   -82 657,00 DPH - IC Chodský hrad, vybavení IT,elektro 1082/1009
187 0264 6409 6901   -393 601,00 investiční rezerva
188 0287 3639 5171   27 770,00 Akvadukt Havlovice - zábradlí 1085/1009
188 0264 6409 6901   -27 770,00 investiční rezerva
189 0222 5311 2324 6 286,00   MP-přijaté náhrady 1088/1009
189 0222 5311 5171   16 286,00 MP-opravy 1088/1009
189 0264 6409 6901   -10 000,00 investiční rezerva
190 0116 1036 5811   -324 992,00 Příjem náhrady OHL 1089/1009
190 0116 1036 5811   324 992,00 Poskytnutí náhrad za OHL 1089/1009
191 0260 3412 5169   300 000,00 SSZMD - plavecký bazén 1096/1009
191 0261 6409 5901   -300 000,00 rozpočtová rezerva
192 0230 6171 5166   -60 000,00 -OICT - konzultační služby 1101/1009
192 0230 6171 5172   60 000,00 +OICT programové vybavení 1101/1009
193 0434 2143 6121   15 347 530,00 Pivovar - sanace dřevěné konstrukce západní křídlo 389/1809
193 0434 6399 5362   -2 663 621,00 DPH - sanace pivovar západ.křídlo 389/1809
193 0408 3412 6121   -12 683 909,00 -Rekonstrukce plaveckého bazénu 389/1809
194 0556   4222 350 000,00   Dotace PK - bezbariérový přístup dílna DCHP 390/1009
194 0556 4377 6121   750 200,00 Bezbariérový přístuip dílna DCHP 390/1809
194 0264 6409 6901   -400 200,00 investiční rezerva
195 0260 3412 5169   3 000 000,00 SSZMD - bazén SOHZ 394/1809
195 0261 6409 5901   -3 000 000,00 investiční rezerva
196 0431   4122 20 000,00   Dotace PK - běžecké trati 1121/2409
196 0261 6409 5901   20 000,00 rozpočtová rezerva
197 0239 3412 5154   120 000,00 Plavecký bazén - el.energie 1125/2409
197 0239 3412 2324 120 000,00   P.Bazén - příjem náhrad el.energie 1125/2409
198 0116   4216 476 353,00   Dotace MZe-zpracování OHL Do-H.Týn 1127/2409
198 0116 1032 6119   476 353,00 Zpracování OHL Do-HTýn 1127/2409
199 0287 2219 5171   181 276,00 Asfaltová plocha před ZŠ Kom. 1129/2409
199 0408 3412 6121   -181 276,00 - rekonstrukce bazénu 1129/2409
200 0287 4351 6121   331 601,00 PD reko DD Břetislavova 209, 1130/2409
200 0287 6399 5362   -57 551,00 DPH PD DD Břestislavova čp.209, 1130/2409
200 0408 3412 6121   -274 050,00 -Rekonstrukce pl. bazénu 1130/2409
201 0224 6171 5179   11 130,00 OKS-čl.příspěvky sdružením 1134/2409
201 0224 6171 5194   -11 130,00 -OKS věcné dary 1134/2409
202 0434 2143 6121   341 220,00 KC Pivovar - administrace dotace 1145/2409
202 0434 6399 5362   -59 220,00 DPH KC pivovar- admin.dotace 1145/2409
202 0408 3412 6121   -282 000,00 -rekonstrukce pl. bazénu 1145/2409
203 0526 2341 6121   16 445,00 Suchá nádrž- Týnské předměstí 1146/2409
203 0264 6409 6901   -16 445,00 investiční rezerva
204 0536 3111 6121   347 270,00 MŠ Petrovická ul.-PD DPS 1147/2409
204 0536 6399 5362   -60 270,00 DPH MŠ Petrovická ul. PD DPS 1147/2409
204 0408 3412 6121   -287 000,00 - rekonstrukce pl.bazénu 1147/2409
205 0239 2143 5154   200 000,00 Pivovar - el.energie 1148/2409
205 0239 2143 2324 155 000,00   Příjem náhrad za el.energií pivovar 1148/2409
205 0261 6409 5901   -45 000,00 rozpočtová rezerva
206 0246 2219 5171   132 695,00 Chodníky Poděbradova ul. 1151/2409
206 0264 6409 6901   -132 695,00 investiční rezerva
             
Zpracovala: Ing. Alena Kučerová, vedoucí finančního odboru

Vytvořeno: 3. 10. 2019
Poslední aktualizace: 7. 11. 2019 08:39
Autor: Petra Kaderová