Obsah

Schválená rozpočtová opatření č. 140 až 150

Typ: ostatní
Schválená rozpočtová opatření č. 140 až 150
Rozpočtová opatření č. 140 až 150 červenec 2019 v Kč
RO ORG ODPA POL PŘÍJMY VÝDAJE Poznámka
140 0287 3412 5169   111 350,00 Baseball.hřiště - PD 849/0907
140 0264 6409 6901   -111 350,00 investiční rezerva
141 0434 2143 6121   367 538,00 Pivovar - izolace Hvozdu 850/0907
141 0434 6399 5362   -63 788,00 DPH pivovar-izolace Hvozdu 850/0907
141 0264 6409 6901   -303 750,00 investiční rezerva
142 0434 2143 6121   148 402,00 Pivovar-propojení VZT a TUV 851/0907
142 0434 6399 5362   -25 756,00 DPH pivovar propojení VZT a TUV 851/0907
142 0264 6409 6901   -122 646,00 investiční rezerva
143 0304 3412 5229   444 535,85 TJ Jiskra-příkazní smlouva 860/0907
143 0304 6399 5362   -77 150,85 DPH příkazní sml. TJ Jiskra 860/0907
143 0261 6409 5901   -367 385,00 rozpočtová rezerva
144 0549   4122 5 000,00   Dotace PK - oslavy osvobození r.2019, 879/0907
144 0219 3319 5169   -1 250,00 Nákup služeb kultura 879/0907
144 0549 3319 5169   6 250,00 Nákup služeb- oslavy osvobození r. 2019
145 0240 3612 5171   13 400,00 OZ Na Bábě - posudek střechy ŘD 886/0907
145 0264 6409 6901   -13 400,00 investiční rezerva
146 0434 2143 6121   24 684,00 KC Pivovar - autorský dozor interiéry 887/0907
146 0434 6399 5362   -4 284,00 DPH KC Pivovar - aut.dozor interiéry 887/0907
146 0264 6409 6901   -20 400,00 investiční rezerva
147 0532 3639 6121   237 269,00 Zateplení obj.JUNÁK - dod. č. 1, 889/0907
147 0532 6399 5362   -41 179,00 DPH 889/0907
147 0264 6409 6901   -196 090,00 investiční rezerva
148 0820 3900 5492   10 000,00 Sbírka na podporu rodiny zastřel. místost.obce Dražůvky/2507
148 0261 6409 5901   -10 000,00 rozpočtová rezerva
149 0246 2212 5171   360 580,00 Drcení asfaltobetonových sutí 896/2507
149 0264 6409 6901   -360 580,00 investiční rezerva
150 0556 4377 6121   21 780,00 PD-Diecézní charita, bezbariér.přístup 897/2507
150 0264 6409 6901   -21 780,00 investiční rezerva
             
Zpracovala: Ing. A. Kučerová, vedoucí finančního odboru

Vytvořeno: 7. 8. 2019
Poslední aktualizace: 3. 10. 2019 15:23
Autor: Petra Kaderová