Obsah

Schválená rozpočtová opatření č. 1 až 100

Typ: ostatní
Schválená rozpočtová opatření č. 1 až 100
Rozpočtová opatření č. 1 až 100 duben 2019 v Kč
RO ORG ODPA POL PŘÍJMY VÝDAJE Poznámka
1 0502 4351 5166   12 705,00 Baldovská 638,zateplení - posudek 506/0204
1 0502 6399 5362   -2 205,00 DPH posudek Baldovská 638, 506/0204
1 0264 6409 6901   -10 500,00 Investiční rezerva
2 0239 3639 5169   15 300,00 Nákup služeb-přísp.veřejné WC 509/0204
2 0261 6409 5901   -15 300,00 Rozpočtová rezerva
3 0239 3412 5171   214 500,00 Střelnice-vyčištění atlet.dráhy 510/0204
3 0264 6409 6901   -214 500,00 Investiční rezerva
4 0239 3412 5171   305 162,00 SSZMD-výměna světel ZS 511/0204
4 0239 6399 5362   -52 962,00 DPH - světla ZS 511/0204
4 0264 6409 6901   -252 200,00 Investiční rezerva
5 0262 3631 5122   12 100,00 Věcné břemeno VO Špillarova,Waldhegerova 531/0204
5 0264 6409 6901   -12 100,00 Investiční rezerva
6 0287 3639 5171   47 190,00 Demolice přejezd přes Zubřinu 533/0204
6 0264 6409 6901   -47 190,00 Investiční rezerva
7 0246 2219 5171   67 546,00 Odvodnění parkoviště Hruškova 152 PČR, 534/0204
7 0264 6409 6901   -67 546,00 Investiční rezerva
8 0246 2219 5171   360 474,00 Parkoviště u ZŠ Msgre B.Staška 535/0204
8 0264 6409 6901   -360 474,00 Investiční rezerva
9 0260 3412 6121   22 990,00 PD - dešťové vody areál ZS 536/0204
9 0260 6399 5362   -3 990,00 DPH PD dešťové vody ZS 536/0204
9 0264 6409 6901   -19 000,00 Investiční rezerva
10 0234 3745 5169   35 000,00 Park Bezděkovské předměstí 148/1004
10 0264 6409 6901   -35 000,00 Investiční rezerva
11 0239 3635 6119   506 390,00 Změna územního plánu Domažlice 148/1004
11 0264 6409 6901   -506 390,00 Investiční rezerva
12 0240 3612 6121   4 697 462,00 OZ Na Bábě - Stav.montáže 148/1004
12 0264 6409 6901   -4 084 750,00 Investiční rezerva
12 0264 3612 5171   13 054,00 OZ Na Bábě - opravy 148/1004
12 0264 6409 6901   -11 350,00 Investiční rezerva
12 0240 6399 5362   -612 712,00 DPH - OZ Na Bábě 148/1004
12 0240 6399 5362   -1 704,00 DPH - OZ Bába opravy 148/1004
13 0240 3612 6121   199 703,00 OZ Na Bábě - oplocení 148/1004
13 0240 6399 5362   -34 663,00 DPH OZ Bába-oplocení 148/1004
13 0264 6409 6901   -165 040,00 Investiční rezerva
14 0240 3612 6121   30 981 123,00 OZ Na Bábě - ul. Javorová 148/1004
14 0240 6399 5362   -4 012 843,00 DPH - OZ Na Bábě plot 148/10042019
14 0264 6409 6901   -26 968 280,00 Investiční rezerva
15 0246 2219 6121   10 230,00 Rekonstrukce parkovacích míst ul. Mánesova 148/1004
15 0264 6409 6901   -10 230,00 Investiční rezerva
16 0240 3612 6121   244 850,00 Branská 56- půdní vestavba 148/1004
16 0264 6409 6901   -244 850,00 Investiční rezerva
17 0246 2219 5171   17 320,00 Domažlice - Kunešova ul. 148/1004
17 0264 6409 6901   -17 320,00 Investiční rezerva
18 0408 3412 6121   316 706 866,00 Rekonstrukce plaveckého bazénu 148/1004
18 0408 6399 5362   -54 896 666,00 DPH rekonstrukce pl.bazénu 148/1004
18 0264 6409 6901   -261 810 200,00 Investiční rezerva
19 0434 2143 6121   101 580 755,00 Pivovar celk.148/1004
19 0434 6399 5362   -17 628 845,00 DPH pivovar org.0434 148/1004
19 0264 6409 6901   -83 951 910,00 Investiční rezerva
20 0540 3319 6121   5 038 877,00 Chodský hrad - infocentrum 148/1004
20 0540 6399 5362   -867 227,00 DPH Chodský hrad infocentrum 148/1004
20 0264 6409 6901   -4 171 650,00 Investiční rezerva
21 0246 2212 5171   2 975 190,00 IR- Baarova ul.148/1004
21 0264 6409 6901   -2 975 190,00 Investiční rezerva
22 0246 2219 5171   3 520 240,00 Průtah městem - II.etapa 148/1004
22 0264 6409 6901   -3 520 240,00 Investiční rezerva
23 0246 2219 6121   258 700,00 Rekonstrukce chodníků Jindřichova ul. 148/1004
23 0264 6409 6901   -258 700,00 Investiční rezerva
24 0246 2219 6121   6 008 120,00 Rekonstrukce ul. Msgre B.Staška, úsek ke K2 148/1004
24 0264 6409 6901   -6 008 120,00 Investiční rezerva
25 0246 2219 5171   94 380,00 Oprava parkoviště ul.Msgre B.Staška 148/1004
25 0264 6409 6901   -94 380,00 Investiční rezerva
26 0246 2212 5171   187 530,00 Drcení stavebních sutí 148/1004
26 0264 6409 6901   -187 530,00 Investiční rezerva
27 0246 2212 5169   28 440,00 Příjezdová cesta k baseballu 148/1004
27 0264 6409 6901   -28 440,00 Investiční rezerva
28 0262 3631 5171   727 650,00 VO Špillarova, Waldhegerova 148/1004
28 0264 6409 6901   -727 650,00 Investiční rezerva
29 0287 3429 6121   342 297,00 Přestavba ubytovny E.Krásnohorská 148/1004
29 0287 6399 5362   -54 407,00 DPH přestavba ubytovny E.Krásnohorské 148/1004
29 0264 6409 6901   -287 890,00 Investiční rezerva
30 0287 3113 5171   1 097 238,00 ZŠ Komenského - fasáda 148/1004
30 0287 6399 5362   -176 728,00 DPH - ZŠ Komenského, fasáda 148/1004
30 0264 6409 6901   -920 510,00 Investiční rezerva
31 0287 3639 5171   319 700,00 Odstranění obj.bývalé technické stanice 148/1004
31 0264 6409 6901   -319 700,00 Investiční rezerva
32 0287 3319 6121   199 239,00 Letní kino- reko prodejní stánek 148/1004
32 0287 6399 5362   -34 639,00 DPH - stánek letní kino 148/1004
32 0264 6409 6901   -164 600,00 Investiční rezerva
33 0287 3632 6121   98 930,00 Výstavba kolumbária na hřbitově 148/1004
33 0264 6409 6901   -98 930,00 Investiční rezerva
34 0287 4350 6121   30 250,00 Domov p.seniory-požárně bezp.řešení 148/1004
34 0287 6399 5362   -5 250,00 DPH požárně bezp.řešení DpS 148/1004
34 0264 6409 6901   -25 000,00 Investiční rezerva
35 0287 3412 6121   57 233,00 Sport.hala Fugnerova - oplocení 148/1004
35 0287 6399 5362   -9 933,00 DPH - sport.hala Fugnerova,oplocení 148/1004
35 0264 6409 6901   -47 300,00 Investiční rezerva
35 0287 3412 5139   1 530,00 Sport.hala Fugnerova-polepy 148/1004
35 0264 6409 6901   -1 530,00 Investiční rezerva
36 0287 4350 5171   91 936,00 DPS Prokopa Velikého - oprava výtahu 148/1004
36 0287 6399 5362   -11 996,00 DPH DPS Prokopa Velikého - výtah 148/1004
36 0264 6409 6901   -79 940,00 Investiční rezerva
37 0287 3421 5171   33 760,00 Herní prvky sídl.17.listopadu 148/1004
37 0264 6409 6901   -33 760,00 Investiční rezerva
38 0287 3639 5171   350 900,00 Úprava terénu U Jezera 148/1004
38 0264 6409 6901   -350 900,00 Investiční rezerva
39 0287 3429 5139   4 110,00 Sportovní centrum E.Krásnohorské-polepy 148/1004
39 0264 6409 6901   -4 110,00 Investiční rezerva
40 0287 3639 5171   15 000,00 DTS Domažlice - kačírek 148/1004
40 0264 6409 6901   -15 000,00 Investiční rezerva
41 0287 3412 5171   124 858,00 Zimní stadion - diesl.agregát zapojení 148/1004
41 0287 6399 5362   -21 668,00 DPH - zimní stadion diesl.agregát 148/1004
41 0264 6409 6901   -103 190,00 Investiční rezerva
42 0287 3639 5171   55 148,00 MKS - oprava svodu dešťové vody 148/1004
42 0287 6399 5362   -9 348,00 DPH - MKS oprava svod dešťové vody 148/1004
42 0264 6409 6901   -45 800,00 Investiční rezerva
43 0287 3111 5171   41 750,00 MŠ Poděbradova - oprava el. dle revize 148/1004
43 0264 6409 6901   -41 750,00 Investiční rezerva
44 0431 3419 5169   25 410,00 Údržba lyžařských tratí Čerch.-Gibacht 148/1004
44 0264 6409 6901   -25 410,00 Investiční rezerva
45 0434 3322 5171   167 000,00 Pivovar- freska 148/1004
45 0264 6409 6901   -167 000,00 Investiční rezerva
46 0449 2333 5169   16 000,00 Zkapacitnění Zubřiny - pojištění 148/1004
46 0264 6409 6901   -16 000,00 Investiční rezerva
47 0457 3399 6121   14 800,00 MKS- rekonstrukce 148/1004
47 0264 6409 6901   -14 800,00 Investiční rezerva
47 0457 3399 5169   204 248,00 MKS - servis 148/1004
47 0457 6399 5362   -35 448,00 DPH - MKS revize 148/1004
47 0264 6409 6901   -168 800,00 Investiční rezerva
48 0458 2341 5192   1 500,00 U Jezera- náhhrada za užívání pozemku 148/1004
48 0264 6409 6901   -1 500,00 Investiční rezerva
49 0490 3421 5171   104 420,00 Dopravní hřiště-vodorovné značení 148/1004
49 0264 6409 6901   -104 420,00 Investiční rezerva
50 0517 2143 6121   1 824 751,00 Pivovar - hvozd 148/1004
50 0517 6399 5362   -316 691,00 DPH - pivovar Hvozd 148/1004
50 0264 6409 6901   -1 508 060,00 Investiční rezerva
51 0522 3412 6121   268 621,00 Rekonstrukce sportovní haly 148/1004
51 0522 6399 5362   -45 926,00 DPH rekonstrukce sport.haly 148/1004
51 0264 6409 6901   -222 695,00 Investiční rezerva
52 0528 2143 6121   11 387 739,00 Pivovar - cíl EÚS muzeum 148/1004
52 0528 6399 5362   -1 976 389,00 DPH pivovar cíl EÚS 148/1004
52 0264 6409 6901   -9 411 350,00 Investiční rezerva
53 0529 3412 5169   5 700,00 Pumptracková dráha - odvodnění 148/1004
53 0264 6409 6901   -5 700,00 Investiční rezerva
54 0530 3314 6121   1 237 322,00 Pivovar - vzd.centrum knihovna 148/1004
54 0530 6399 5362   -214 742,00 DPH - pivovar, vzd.centrum knihovna 148/1004
54 0264 6409 6901   -1 022 580,00 Investiční rezerva
55 0532 3639 6121   2 205 480,00 Zateplení objektu Junák Zahradní ul. 148/1004
55 0264 6409 6901   -2 205 480,00 Investiční rezerva
56 0535 4376 6121   6 000 543,00 Pivovar-komunitní centrum 148/1004
56 0535 6399 5362   -1 041 413,00 DPH pivovar- komunitní centrum 148/1004
56 0264 6409 6901   -4 959 130,00 Investiční rezerva
57 0538 3635 6119   2 298 400,00 Územní studie Domažlice 148/1004
57 0264 6409 6901   -2 298 400,00 Investiční rezerva
58 0246 2212 6121   116 160,00 Reko křižovatky E.Krásnohorské, Waldheg.,Hruškova 148/1004
58 0264 6409 6901   -116 160,00 Investiční rezerva
59 0246 2219 6121   181 500,00 Rekonstrukce lávek L-01, 13,07
59 0264 6409 6901   -181 500,00 Investiční rezerva
60 0246 2219 6121   83 490,00 Rekonstrukce Sadové ul.148/1004
60 0264 6409 6901   -83 490,00 Investiční rezerva
61 0246 2219 6121   136 730,00 Změna dopravy sídl.Kavkaz 148/1004
61 0264 6409 6901   -136 730,00 Investiční rezerva
62 0246 2219 6121   245 790,00 Rekonstrukce Vojtěchovy ul. 148/1004
62 0264 6409 6901   -245 790,00 Investiční rezerva
63 0246 2219 6121   82 280,00 Parkovací stání ul. 28.října 148/1004
63 0264 6409 6901   -82 280,00 Investiční rezerva
64 0246 2219 6121   32 070,00 Výhybna cyklostezka Do-Havlovice 148/1004
64 0264 6409 6901   -32 070,00 Investiční rezerva
65 0287 3412 5169   61 300,00 Baseballové hřiště 148/1004
65 0264 6409 6901   -61 300,00 Investiční rezerva
66 0287 2333 5169   56 870,00 Cyklostezka Regensburg-Plzeň 148/1004
66 0264 6409 6901   -56 870,00 Investiční rezerva
67 0287 3634 6121   564 465,00 Rekonstrukce kotelny Švabinského 148/1004
67 0264 6409 6901   -466 500,00 Investiční rezerva
67 0287 6399 5362   -97 965,00 DPH reko kotelny Švabinského 148/1004
68 0287 3634 6121   114 345,00 Rekonstrukce kotelny Zahradní 148/1004
68 0287 6399 5362   -19 845,00 DPH reko kotelny Zahradní 148/1004
68 0264 6409 6901   -94 500,00 Investiční rezerva
69 0287 2143 5169   225 060,00 Odstranění staveb Čerchov 148/1004
69 0264 6409 6901   -225 060,00 Investiční rezerva
70 0287 3111 5169   22 000,00 MŠ Poděbradova- vytápění 148/1004
70 0264 6409 6901   -22 000,00 Investiční rezerva
71 0462 3612 6121   367 790,00 Kasárna II- bytové domy 148/1004
71 0264 6409 6901   -367 790,00 Investiční rezerva
72 0518 3113 6121   643 168,00 Odbor.učebna ZŠ Msgre B.Staška 148/1004
72 0518 6399 5362   -111 628,00 DPH odbor.učeb. ZŠ Msgre B.Staška 148/1004
72 0264 6409 6901   -531 540,00 Investiční rezerva
73 0526 2341 6121   30 000,00 Suchá nádrž Týnské předm. 148/1004
73 0264 6409 6901   -30 000,00 Investiční rezerva
74 0527 2341 6121   46 450,00 Suché nádrže u Strážské cesty 148/1004
74 0264 6409 6901   -46 450,00 Investiční rezerva
75 0533 3113 6121   52 272,00 Odbor.učebny ZŠ Kom. 148/1004
75 0533 6399 5362   -9 072,00 DPH - odbor.učebny ZŠ Kom. 148/1004
75 0264 6409 6901   -43 200,00 Investiční rezerva
76 0536 3111 6121   375 162,00 Výstavba MŠ 148/1004
76 0536 6399 5362   -65 112,00 DPH - výstavba MŠ 148/1004
76 0264 6409 6901   -310 050,00 Investiční rezerva
77 0537 5512 6121   166 980,00 Hasičská zbrojnice Havlovice 148/1004
77 0264 6409 6901   -166 980,00 Investiční rezerva
78 0543 3634 6121   127 050,00 Teplárenská technologie 148/1004
78 0543 6399 5362   -22 050,00 DPH - teplárenská technologie 148/1004
78 0264 6409 6901   -105 000,00 Investiční rezerva
79 0471 2412 6121   108 193,00 Metropolitní síť 6.etapa pozastávka 148/1004
79 0471 2419 6121   56 393,00 Metropolitní síť 7. etapa pozastávka 148/1004
79 0264 6409 6901   -164 586,00 Investiční rezerva
80 0287 3639 5171   147 210,00 Kašna - nám.Míru rozvaděč, kabely NN 148/1004
80 0264 6409 6901   -147 210,00 Investiční rezerva
81 0287 3639 5171   40 936,00 Parkovací automat Msgre B.Staška - kabely NN 148/1004
81 0287 6399 5362   -7 106,00 DPH - park.automat Msgre B.Staška 148/1004
81 0264 6409 6901   -33 830,00 Investiční rezerva
82 0408 3412 6121   115 555,00 Rekonstrukce pl. bazénu - PD 148/1004
82 0408 6399 5362   -20 055,00 DPH - rekonstrukce pl. bazénu PD 148/1004
82 0264 6409 6901   -95 500,00 Investiční rezerva
83 0434 2143 5171   32 294,00 Pivovar-odpojení plyn.přípojky 148/1004
83 0434 6399 5362   -5 604,00 DPH - pivovar odpojení plyn.přípojky 148/1004
83 0264 6409 6901   -26 690,00 Investiční rezerva
84 0287 3421 5137   21 962,00 Dětské hřiště Paroubkova - herní prvek 148/1004
84 0264 6409 6901   -21 962,00 Investiční rezerva
85 0287 3634 6121   1 928 875,00 Plyn.kotelna Zahradní - rekonstrukce 148/1004
85 0287 6399 5362   -334 765,00 DPH- reko kotelna Zahradní ul. 148/1004
85 0264 6409 6901   -1 594 110,00 Investiční rezerva
86 0528 2143 6121   1 384 330,00 Spolufin.Muzeum Dom.-Furth 148/1004
86 0264 6409 6901   -1 384 330,00 Investiční rezerva
87 0551 5311 6121   115 950,00 Městský kamerový systém-VI.etapa spolufin. 148/1004
87 0264 6409 6901   -115 950,00 Investiční rezerva
88 0287 3122 6121   31 000,00 PD vytápění zdrav.škola 566/1604
88 0264 6409 6901   -31 000,00 Investiční rezerva
89 0240 3612 6121   241 361,00 Branská 56 -stavební úpravy 573/1604
89 0264 6409 6901   -241 361,00 Investiční rezerva
90 0458 3639 5171   80 000,00 U Jezera-osetí skládky zeminy 574/1604
90 0264 6409 6901   -80 000,00 Investiční rezerva
91 0246 2219 6121   159 720,00 PD DÚR reko ul. Kosmonautů 577/1604
91 0264 6409 6901   -159 720,00 Investiční rezerva
92 0287 4351 5171   87 241,00 DPS Baldovská - oprava evakuačního rozhlasu 578/1604
92 0287 6399 5362   -15 141,00 DPH - DPS evakuační rozhlas 578/1604
92 0264 6409 6901   -72 100,00 Investiční rezerva
93 0287 3639 6121   281 666,00 EPS Chodský hrad a MIC 579/1604
93 0264 6409 6901   -281 666,00 Investiční rezerva
94 0262 3631 5171   -50 729,00 -VO Špillarova, Waldhegerova 580/1604
94 0264 6409 6901   50 729,00 Investiční rezerva
95 0222 5311 5424   15 000,00 Náhrady v době nemoci 582/1604
95 0222 5311 5011   -15 000,00 Městská policie - platy 582/1604
96 0266 3322 5493   -325 000,00 Opravy památek v MPR - podíl města 594/1604
96 0261 6409 5901   325 000,00 Rozpočtová rezerva
97 0434 2143 6122   3 071 972,00 KC Pivovar- technologie stravování 171/2404
97 0434 2143 5137   1 512 694,00 KC Pivovar - technologie stravování DDHM 171/2404
97 0434 6399 5362   -795 686,00 DPH - KC pivovar technologie stravování 171/2404
97 0264 6409 6901   -3 788 980,00 Investiční rezerva
98 0530 3314 6122   2 854 932,00 KC Pivovar- Západní křídlo interiér 172/2404
98 0530 3314 5137   1 604 004,00 KC Pivovar- Západní křídlo interiér DDHM 172/2404
98 0530 6399 5362   -773 865,00 DPH - KC Pivovar- Západní křídlo interiér 172/2404
98 0434 2143 6122   1 208 112,00 KC Pivovar - Záp.křídlo-vybavení pro knihovnu 172/2904
98 0434 6399 5362   -209 672,00 DPH - KC Pivovar- Záp.křídlo-vybavení knihovna 172/2404
98 0264 6409 6901   -4 683 511,00 Investiční rezerva
99 0240 3612 5171   1 767 982,00 OZ Na Bábě - opravy střech ŘD 173/2404
99 0240 6399 5362   -230 607,00 DPH - OZ Na Bábě střechy 173/2404
99 0240 3612 6121   -1 537 375,00 OZ Na Bábě - investice ŘD střechy 173/2404
100 0240 3612 6121   1 858 627,00 Branská 56,realizace 174/2404
100 0264 6409 6901   -1 858 627,00 Investiční rezerva
             
Zpracovala: Ing. A. Kučerová, vedoucí finančního odboru

Vytvořeno: 30. 4. 2019
Poslední aktualizace: 3. 10. 2019 15:23
Autor: Petra Kaderová