Menu
Město Domažlice
Domažlice

Schválená rozpočtová opatření č. 92 až 120

Schválená rozpočtová opatření č. 92 až 120

Rozpočtová opatření č. 92 až 120 květen 2018 v Kč
RO ORG ODPA POL PŘÍJMY VÝDAJE Poznámka
92 0287 3113 5171 0,00 39 700,00 ZŠ Kom.17, fasáda - TDI 5342/1505
92 0264 6409 6901 0,00 -39 700,00 investiční rezerva
93 0239 3421 5153 0,00 18 836,00 DDM - plyn 5358/1505
93 0239 3421 2324 18 836,00 0,00 DDM - náhrady za plyn 5358/1505
94 0239 3412 5171 0,00 261 723,00 Střelnice- oprava umělého trávníku 5359/1505
94 0239 6399 5362 0,00 -45 423,00 DPH - oprava um.trávníku 5359/1505
94 0264 6409 6901 0,00 -216 300,00 investiční rezerva
95 0515 3113 6121 0,00 34 000,00 Rekonstrukce ŠJ ZŠ Kom.17 - TDI 5367/1505
95 0264 6409 6901 0,00 -34 000,00 investiční rezerva
96 0546   4122 180 000,00 0,00 Dotace PK - restaurování pomníku A.Příhody 5373/1505
96 0546 3322 5171 0,00 291 731,00 Restaurování pomníku A.Příhody 5373/1505
96 0264 6409 6901 0,00 -111 731,00 investiční rezerva
97 0287 3113 6121 0,00 18 000,00 ZŠ a MŠ Msgre - učebny,šatny-TDI 5385/1505
97 0264 6409 6901 0,00 -18 000,00 investiční rezerva
98 0547   4222 220 000,00 0,00 Dotace PK - prodejna Havlovice 5392/1505
98 0547 2141 6121 0,00 361 443,00 Rekonstrukce prodejny Havlovice 5392/1505
98 0264 6409 6901 0,00 -141 443,00 investiční rezerva
99 0214 3319 5331 0,00 450 000,00 MKS - přísp. na provoz (rozbor r.2017) 5406/1505
99 0261 6409 5901 0,00 -450 000,00 rozpočtová rezerva
100 0820 6402 2222 60 157,31 0,00 FV- volby do PS doplatek 5410/1505
100 0264 6409 6901 0,00 60 157,31 investiční rezerva
101 0240 3612 2329 49 272,00 0,00 Daň z nabytí nemov.věcí - přeplatek FÚ 5411/1505
101 0264 6409 6901 0,00 49 272,00 investiční rezerva
102 0241 3639 2322 122 247,00 0,00 Přijaté pojistné náhrady 5412/1505
102 0239 3639 5171 0,00 97 000,00 Opravy majetku 5412/1505
102 0264 6409 6901 0,00 25 247,00 investiční rezerva
103 0119 3635 2324 40 000,00 0,00 Úhrada nákladů za změnu ÚP 5414/1505
103 0264 6409 6901 0,00 40 000,00 investiční rezerva
104 0222 5311 5139 0,00 24 000,00 MP - materiál 5416/1505
104 0222 5311 6122 0,00 -24 000,00 MP - nákup alkotester 5416/1505
105 0266 3322 5493 0,00 -44 165,00 Opravy památek v MPR 5437/1505
105 0266 3322 5169 0,00 44 165,00 Aktualizace programu regenerace MPR 5437/1505
106 0223 6118 5164 0,00 25 600,00 Volba prezidenta-pronájem 5467/2205
106 0223 6118 5021 0,00 64 801,37 Volba prezidenta - dohody 5467/2205
106 0261 6409 5901 0,00 -90 401,37 rozpočtová rezerva
107 0477 3612 6121 0,00 173 269,00 OZ Havlovice- vod.a kanal.přípojky 5480/2205
107 0477 6399 5362 0,00 -30 071,00 DPH OZ Havl. přípojky 5480/2205
107 0264 6409 6901 0,00 -143 198,00 investiční rezerva
108 0287 3113 5171 0,00 5 172 730,00 ZŠ Komenského 17-oprava fasády 1856/3005
108 0287 6399 5362 0,00 -897 747,00 DPH oprava fasády ZŠ Komenského 17 1856/3005
108 0264 6409 6901 0,00 -4 274 983,00 investiční rezerva
109 0515 3113 6121 0,00 5 069 450,00 Rekonstrukce kuchyně ZŠ Komenského 17, 1857/3005
109 0515 6399 5362 0,00 -879 822,00 DPH rekonstrukce kuchyně ZŠ Kom.17, 1857/3005
109 0264 6409 6901 0,00 -4 189 628,00 investiční rezerva
110 0287 3113 6121 0,00 833 360,00 ZŠ a MŠ Msgre B.Staška - učebny,šatny 1858/3005
110 0287 6399 5362 0,00 -144 633,00 DPH ZŠ MŠ Msgre B. Staška - učebny,šatny 185//3005
110 0264 6409 6901 0,00 -688 727,00 investiční rezerva
111 0408 3412 6121 0,00 68 868 693,00 Rekonstrukce plaveckého bazénu 1859/3005
111 0408 6399 5362 0,00 -11 952 418,00 DPH rekonstrukce plaveckého bazénu 1859/3005
111 0264 6409 6901 0,00 -56 916 275,00 investiční rezerva
112 0239 3635 6119 0,00 506 385,00 Změna č.1 - ÚP Domažlice 1861/3005
112 0264 6409 6901 0,00 -506 385,00 investiční rezerva
113 0112 4329 5229 0,00 -57 100,00 Program č.7 - jednotl.akce soc.zájmová oblast 1867/3005
113 0112 4349 5229 0,00 57 100,00 Program č. 6 celoroční činnost sociální obl.1867/3005
114 0112 4349 5229 0,00 -68 600,00 Program č.6 - celoroční č. sociální oblast 1869/3005
114 0112 3429 5229 0,00 68 600,00 Program č.1-kultura celoroční činnost 1869/3005
114 0261 6409 5901 0,00 -85 000,00 rozpočtová rezerva
114 0112 4349 5229 0,00 85 000,00 Program č.6 celoroční činnost sociální obl.1869/3005
115 0114 3429 5229 0,00 -5 600,00 Program č.1 - kultura celoroční činnost 1872/3005
115 0114 3399 5229 0,00 5 600,00 Program č.3 - kultura,pořadatelské aktivity 1872/3005
116 0114 3392 5229 0,00 -45 700,00 Program č.2- kultura - jednotlivé projekty 1875/3005
116 0114 3399 5229 0,00 45 700,00 Program č. 3 kultura - pořadatelské aktivity 1875/3005
117 0114 3316 5229 0,00 -5 700,00 Program č.4-vydavatelská činnost - místní subjekty 1877/3005
117 0114 3399 5229 0,00 5 700,00 Program č.3 - kultura - pořadatelské aktivity 1877/3005
118 0114 3319 5229 0,00 -3 700,00 Program č.5- vydavatelská činnost Domažlice 1879/3005
118 0114 3399 5229 0,00 3 700,00 Program č. 3-kultura - pořadatelské aktivity 1879/3005
119 0112 4349 5229 0,00 65 000,00 Program č.3- kultura - pořadatelské aktivity 1881/3005
119 0261 6409 5901 0,00 -65 000,00 rozpočtová rezerva
120 0113 3421 5229 0,00 -37 400,00 Jednorázové akce pro mládež do 18ti let 1920/3005
120 0113 3429 5229 0,00 37 400,00 Podpora významných počinů 1920/3005
Zpracovala: Ing. A. Kučerová, vedoucí finančního odboru
Datum vložení: 13. 6. 2018 14:32
Datum poslední aktualizace: 31. 10. 2018 14:50
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)