Menu
Město Domažlice
Domažlice

Schválená rozpočtová opatření č. 248 až 263

Schválená rozpočtová opatření č. 248 až 263

Rozpočtová opatřeni č. 248 až 263 říjen 2018 v Kč
RO ORG ODPA POL PŘÍJMY VÝDAJE Poznámka
248 0240 3412 6121 0,00 102 850,00 ŘD OZ Bába - C2 autorský dozor 6070/3010
248 0240 6399 5362 0,00 -17 850,00 DPH - autorský dozor ŘD OZ Bába - C2, 6070/3010
248 0264 6409 6901 0,00 -85 000,00 investiční rezerva
249 0490 3421 5171 0,00 104 423,00 Dopravní hřiště - dopravní značení 6071/3010
249 0264 6409 6901 0,00 -104 423,00 investiční rezerva
250 0239 3639 5169 0,00 150 000,00 OSM - nákup služeb, revize 6073/3010
250 0261 6409 5901 0,00 -150 000,00 rozpočtová rezerva
251 0287 3111 5169 0,00 29 260,00 MŠ Poděbradova - PD plyn.vytápění, revize elektro 6086/3010
251 0261 6409 5901 0,00 -29 260,00 rozpočtová rezerva
252 0239 6171 5172 0,00 7 469,00 Program KROS -oceňování staveb.prací 6087/3010
252 0239 6171 5168 0,00 34 148,00 Program KROS- podpora,aktualizace 6087/3010
252 0261 6409 5901 0,00 -41 617,00 rozpočtová rezerva
253 0240 3612 6121 0,00 1 990,00 Oplocení ŘD B1.18. OZ Bába 6088/3010
253 0240 6399 5362 0,00 -346,00 DPH oplocení ŘD B1.18 OZ Bába 6088/3010
253 0264 6409 6901 0,00 -1 644,00 investiční rezerva
254 0214   4222 -60 000,00 0,00 -dotace PK - MKS, informační kiosek 6095/3010
254 0214 3319 6356 0,00 -60 000,00 Převod dotace PK - MKS, informační kiosek 6095/3011
255 0116 1031 5192 0,00 -76 500,00 Příjem náhrady - podpora výsadby dřevin 6096/3010
255 0116 1031 5192 0,00 76 500,00 Poskytnutá náhrada - výsadba dřevin 6096/3010
256 0229 6171 5021 0,00 40 000,00 Ostatní osobní výdaje 6097/3010
256 0229 6171 5031 0,00 10 000,00 Pojistné na soc.zabezpečení 6097/3010
256 0229 6171 5032 0,00 3 600,00 Zdravotní pojištění 6097/3010
256 0261 6409 5901 0,00 -53 600,00 rozpočtová rezerva
256 0229 6112 5023 0,00 464 308,00 Náhrady členů zastupitelstev 6097/3010
256 0229 6112 5031 0,00 16 107,00 Pojistné na sociální zabezpečení 6097/3010
256 0229 6112 5032 0,00 5 799,00 Zdravotní pojištění 6097/3010
256 0261 6409 5901 0,00 -486 214,00 rozpočtová rezerva
257 0820 3639 3201 469 896,79 0,00 UNIPETROL - peněžité protiplnění 6098/3010
257 0264 6409 6901 0,00 469 896,79 investiční rezerva
258 0266   4116 400 000,00 0,00 Dotace MK- program regenerace MPR 6100/3010
258 0266 3322 5493 0,00 209 000,00 Poskytnutí dotace vlastníkům domů MPR 6100/3010
258 0544 6171 5171 0,00 -191 000,00 Repase oken budovy radnice čp. 1, 6100/3010
258 0544 3326 5171 0,00 191 000,00 Repase oken budovy radnice čp.1 - dotace MPR, 6100/3010
258 0264 6409 6901 0,00 191 000,00 investiční rezerva
259 0220 5512 5132 0,00 -30 000,00 JSDHO Do-ochranné pomůcky 6110/3010
259 0220 5512 5163 0,00 -7 000,00 JSDHO Do - pojištění členů 6110/3010
259 0220 5512 5167 0,00 -13 000,00 JSDHO Do - školení 6110/3010
259 0220 5512 5169 0,00 -28 000,00 JSDHO Do - nákup služeb 6110/3010
259 0220 5512 5173 0,00 -7 000,00 JSDHO Do stravné 6110/3010
259 0220 5512 5139 0,00 4 000,00 JSDHO Do-materiál 6110/3010
259 0220 5512 5171 0,00 14 000,00 JSDHO Do - opravy 6110/3010
259 0220 5512 5137 0,00 67 000,00 JSDH Do - DDHM,radiostanice 6110/3010
260 0223 6171 5153 0,00 -100 000,00 Správa budov - plyn 6111/3010
260 0223 6171 5171 0,00 100 000,00 Správa budov - opravy,údržba 6111/3010
261 0240 3612 6121 0,00 6 232,00 OZ Bába ŘD C2 - archeolog.dozor 6118/3010
261 0240 6399 5362 0,00 -1 082,00 DPH - OZ Bába ŘD C2-archeolog.dozor 6118/3010
261 0264 6409 6901 0,00 -5 150,00 investiční rezerva
262 0223 6171 5153 0,00 -45 000,00 Správa budov - plyn 6119/3010
262 0223 6171 5137 0,00 15 000,00 Správa budov - DDHM 6119/3010
262 0223 6171 5171 0,00 30 000,00 Správa budov - opravy 6119/3010
263 0214 3319 5331 0,00 15 000,00 +MKS ú.511 opravy 6101/3010
263 0214 3319 5331 0,00 39 000,00 +MKS ú.551 odpisy 6101/3010
263 0214 3319 5331 0,00 -54 000,00 -MKS ú.54x ostatní náklady 6101/3010
263 0214 3319 5331 0,00 14 000,00 +MKS ú.558 DDHM 6101/3010
263 0214 3319 5331 0,00 -14 000,00 +MKS ú.64x ostatní výnosy 6101/3010
Zpracovala: Ing. A. Kučerová, vedoucí finančního odboru
Datum vložení: 14. 11. 2018 8:00
Datum poslední aktualizace: 14. 11. 2018 8:00
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)