Menu
Město Domažlice
Domažlice

Schválená rozpočtová opatření č. 190 až 216

Schválená rozpočtová opatření č. 190 až 216

Rozpočtová opatření č. 190 až 216  září 2018 v Kč
RO ORG ODPA POL PŘÍJMY VÝDAJE Poznámka
190 0536 3111 6121 0,00 375 161,00 Výstavba MŠ Petrovická ul. - PD DSP 5852/0409
190 0536 6399 5362 0,00 -65 111,00 DPH výstavba MŠ Petrovická ul. PD DSP 5852/0409
190 0264 6409 6901 0,00 -310 050,00 Investiční rezerva
191 0239 4357 5154 0,00 -2 497,00 DZR Benešova - el.energie 5857/0409
191 0239 4357 5153 0,00 -53 151,00 DZR Benešova - plyn 5857/0409
191 0261 6409 5901 0,00 55 648,00 Investiční rezerva
192 0223 6171 6122 0,00 294 272,00 Elektronická úřední deska 5860/0409
192 0261 6409 5901 0,00 -294 272,00 Investiční rezerva
193 0545 3612 6121 0,00 -9 005,00 OZ Vrbova dodatek č. 2, 5865/0409
193 0264 6409 6901 0,00 9 005,00 Investiční rezerva
194 0246 2212 5171 0,00 338 294,00 Drcení asfaltobetonových sutí 5866/0409
194 0264 6409 6901 0,00 -338 294,00 Investiční rezerva
195 0214 3319 5331 0,00 46 000,00 +MKS ú.511 opravy, 5868/0409
195 0214 3319 5331 0,00 -46 000,00 -MKS ú.54x ostatní náklady 5868/0409
196 0222 5311 6122 0,00 173 930,00 MP-nákup 2ks kamer 5872/0409
196 0264 6409 6901 0,00 -173 930,00 Investiční rezerva
197 0219 3319 5139 0,00 -2 000,00 Kultura - nákup materiálu 5874/0409
197 0219 3319 5021 0,00 2 000,00 Kultura- dohody o prov.práce 5874/0409
198 0261 6409 5901 0,00 -40 000,00 Rozpočtová rezerva
198 0229 6112 5173 0,00 40 000,00 Cestovné ZM 5876/0409
199 0550 3419 5169 0,00 30 000,00 Plavání bez hranic - žádost o dotaci 5883/0409
199 0261 6409 5901 0,00 -30 000,00 Rozpočtová rezerva
200 0240 3612 6121 0,00 38 080,00 OZ Na Bábě - BOZP,ul.Javorová 5902/1809
200 0264 6409 6901 0,00 -38 080,00 Investiční rezerva
201 0551 5311 6121 0,00 285 811,00 Kamerový systém-V.etapa 5903/1809
201 0264 6409 6901 0,00 -285 811,00 Investiční rezerva
202 0223 6171 6122 0,00 -300 000,00 Vyvolávací systém - radnice, zruš. VZ,5905/1809
202 0264 6409 6901 0,00 300 000,00 Investiční rezerva
203 0287 4350 5171 0,00 -84 249,00 Oprava výtahu Prokopa Velikého
203 0287 6399 5362 0,00 10 989,00 DPH oprava výtahu Prokopa Velikého
203 0264 6409 6901 0,00 73 260,00 Investiční rezerva
203 0287 4350 5171 0,00 91 936,00 DPS,Prokopa Velíkého - výtah 5913/1809
203 0287 6399 5362 0,00 -11 992,00 DPH DPS Prokopa Velikého výtah 5913/1809
203 0264 6409 6901 0,00 -79 944,00 Investiční rezerva
204 0457 3319 6121 0,00 46 948,00 MKS - PD skut.provedení stavby 5918/1809
204 0457 6399 5362 0,00 -8 148,00 DPH - MKS PD 5918/1809
204 0264 6409 6901 0,00 -38 800,00 Investiční rezerva
205 0434 2143 6121 0,00 169 037,00 Pivovar-jih, PD 1.PP,5919/1809
205 0434 6399 5362 0,00 -29 337,00 DPH - pivovar jih PD 5919/1809
205 0264 6409 6901 0,00 -139 700,00 Investiční rezerva
206 0287 3113 5171 0,00 355 914,00 ZŚ Komenského 17,fasáda- dod.č.1, 5925/1809
206 0287 6399 5362 0,00 -61 770,00 DPH - ZŠ Komenského 17,fasáda 5925/1809
206 0264 6409 6901 0,00 -294 144,00 Investiční rezerva
207 0552   4122 15 000,00 0,00 Dotace PK - kříž na památníku 2.sv.války.hřbitov 5926/1809
207 0552 3326 5171 0,00 19 033,00 Obnova kříže na památníku obětem 2.sv.v. 5926/1809
207 0239 3639 5171 0,00 -19 033,00 Opravy a udržování nemovitostí 5926/1809
207 0264 6409 6901 0,00 15 000,00 Investiční rezerva
208 0222 5311 5156 0,00 35 000,00 MP - PHM 5927/1809
208 0222 5311 5173 0,00 -10 000,00 MP - cestovné 5927/1809
208 0222 5311 5137 0,00 -25 000,00 MP- DDHM 5927/1809
209 0241 6320 5163 0,00 52 000,00 Pojištění vozidel 5930/1809
209 0261 6409 5901 0,00 -52 000,00 Rozpočtová rezerva
210 0116 1036 5192 0,00 -325 393,00 Příjem náhrady na OLH 5934/1809
210 0116 1036 5192 0,00 325 393,00 Financování OLH 5934/1809
211 0220 5512 5156 0,00 -50 000,00 JSDHO Domažlice - PHM 5948/1809
211 0220 5512 5132 0,00 -45 000,00 JSDHO Domažlice - ochran.pomůcky 5948/1809
211 0220 5512 5137 0,00 -30 000,00 JSDHO Domažlice - DDHM 5948/1809
211 0220 5512 5169 0,00 -20 000,00 JSDHO Domažlice - služby 5948/1809
211 0220 5512 5021 0,00 30 000,00 JSDHO Domažlice - zásahy 5948/1809
211 0220 5512 5123 0,00 20 000,00 JSDHO Domažlice - techn.zhodnocení čtyřkolka 5948/1809
211 0220 5512 6122 0,00 95 000,00 JSDHO Domažlice - vybavení vozidla 5948/1809
212 0262 3631 5171 0,00 724 476,00 VO Špillarova, Waldhegerova 2026/2609
212 0264 6409 6901 0,00 -724 476,00 Investiční rezerva
213 0246 2219 6121 0,00 598 950,00 Kunešova ul. - rozšíření parkování 2027/2609
213 0264 6409 6901 0,00 -598 950,00 Investiční rezerva
214 0280 3231 5171 0,00 598 950,00 ZUŠ - sanační práce Rajská zahrada 2028/2609
214 0261 6409 5901 0,00 -598 950,00 Rozpočtová rezerva
215 0208   4116 664 222,40 0,00 Dot. MŠMT- ZŠ MŠ Msgre B.Staška,šablony 2034/2609
215 0208 3113 5336 0,00 664 222,40 Dotace MŠMT šablony- převod ZŠ a MŠ Msgre B.Staška 2034
216 0293   4116 940 160,00 0,00 Dotace MŠMT - DDM Domino,šablony II, 2035/2609
216 0293 3421 5336 0,00 940 160,00 Dot.MŠMT - DDM Domino - převod dotace 2035/2609
Zpracovala: Ing. A. Kučerová, vedoucí finančního odboru
Datum vložení: 4. 10. 2018 9:54
Datum poslední aktualizace: 31. 10. 2018 14:51
Autor:

Samospráva

Aktuální teplota

Aktuální teplota na náměstí Míru v Domažlicích

Teplota naměřená na budově a věži radnice

ve výšce 2,5m ve výšce 28m Graf průběhu teplot

Univerzální překladač

Překlad (translations)