Obsah

Schválená rozpočtová opatření č. 215 až 234

Typ: ostatní
rozpočtová opatření č. 215 až 234
Rozpočtová opatření č. 215 až 234   období: listopad 2017 v Kč
RO/OD ORG ODPA POL PŘÍJMY VÝDAJE Poznámka
215 0476 6171 5169 0,00 6 935,00 Služby IT- licence 4647/711
215 0261 6409 5901 0,00 -6 935,00 rozpočtová rezerva
216 0222 5311 5172 0,00 6 000,00 MP - programové vybavení 4664/711
216 0222 5311 5134 0,00 -5 500,00 MP- ošacení 4664/711
216 0222 5311 5139 0,00 -500,00 MP - materiál 4664/711
217 0810   4111 30 000,00 0,00 Dotace volby prezident 4665/711
217 0223 6118 5139 0,00 30 000,00 Volby prezident - nákup materiálu 4665/0711
217 0208 3113 2324 100 000,00 0,00 ZŠ a MŠ přísp. oprava střech tělocvičen 4665/0711
217 0264 6409 6901 0,00 100 000,00 investiční rezerva
217 0200   4116 2,00 0,00 Šablony MŠ - dot. MŠMT 4665/0711
217 0200 3111 5336 0,00 2,00 Šablony MŠ - převod 4665/0711
218 0116 3742 5169 0,00 -5 391,00 OŽP - nákup služeb, chráněné části přírody 4668/0711
218 0116 3749 5169 0,00 5 391,00 OŽP likvidace bolševníku 4668/0711
219 0251 3639 5331 0,00 158 000,00 +TS - ú.521 platy 4670/0711
219 0251 3639 5331 0,00 54 000,00 +DTS ú.524 zák. soc.pojištění 4670/0711
219 0261 6409 5901 0,00 -212 000,00 rozpočtová rezerva
220 0215 3314 5331 0,00 103 709,00 MKBN ú.521platy 4671/0711
220 0215 3314 5331 0,00 35 262,00 MKBN ú. 524 zák.soc.pojištění 4671/0711
220 0261 6409 5901 0,00 -138 971,00 rozpočtová rezerva
221 0220 5512 5132 0,00 -10 000,00 JSDHO Do - ochranné pomůcky 4672/0711
221 0220 5512 5021 0,00 10 000,00 JSDHO Do - zásahy 4672/0711
222 0219 3319 5139 0,00 -2 000,00 Kultura - nákup materiálu 4687/0711
222 0219 3319 5021 0,00 2 000,00 Kultura - dohody o prov. práce 4687/0711
223 0221 5512 5167 0,00 -6 000,00 JSDHO Havlovice - školení 4693/0711
223 0221 5512 5171 0,00 -9 000,00 JSDHO Havlovice - opravy 4693/0711
223 0221 5512 5163 0,00 -1 800,00 JSDHO Havlovice - pojištění čl.4693/0711
223 0221 5512 5154 0,00 1 000,00 JSDHO Havlovice - el. energie 4693/0711
223 0221 5512 5139 0,00 5 000,00 JSDHO Havlovice - materiál 4693/0711
223 0221 5512 5134 0,00 3 000,00 JSDHO Havlovice - oděvy 4693/0711
223 0221 5512 5169 0,00 1 800,00 JSDHO Havlovice - služby 4693/0711
223 0221 5512 5137 0,00 6 000,00 JSDHO Havlovice - DDHM 4693/0711
224 0230 6171 5162 0,00 36 000,00 OICT- sl. telekomunikací 4694/0711
224 0230 6171 5171 0,00 -36 000,00 OICT - opravy 4694/0711
225 0222 5311 3113 18 000,00 0,00 MP - prodej vozidla 4698/0711
225 0264 6409 6901 0,00 18 000,00 investiční rezerva
226 0294 3539 5331 0,00 -5 000,00 Sluníčko ú.501 materiál 4667/0711
226 0294 3539 5331 0,00 5 000,00 Sluníčko ú.511 opravy 4667/0711
226 0294 3539 5331 0,00 -7 000,00 Sluníčko ú.528 ost.soc.nákl.4667/0711
226 0294 3539 5331 0,00 7 000,00 Sluníčko ú.527 zák.soc.nákl. 4667/0711
227 0208   4116 1 660 556,00 0,00 ZŠ Msgre B.Staška- dot. MŠMT šablony 1649/1511
227 0208 3113 5336 0,00 1 660 556,00 ZŠ Msgre B.Staška - MŠMT šablony 1649/1511
228 0252 3639 5192 0,00 162 389,00 soudní výlohy 4710/2111
228 0264 6409 6901 0,00 -162 389,00 investiční rezerva
229 0543 3634 6121 0,00 127 050,00 Admin.VŘ - dodavatel teplárenské technologie 4719/2111
229 0543 6399 5362 0,00 -22 050,00 DPH- VŘ dodavatel teplárenské techologie 4719/2111
229 0264 6409 6901 0,00 -105 000,00 investiční rezerva
230 0239 2143 5154 0,00 7 000,00 Pivovar - el.energie 4737/2111
230 0261 6409 5901 0,00 -7 000,00 rozpočtová rezerva
231 0222 5311 5137 0,00 46 052,00 MP - monitory 4745/2111
231 0222 5311 6123 0,00 -27 052,00 MP - nákup vozidla 4745/2111
231 0222 5311 5162 0,00 -1 000,00 MP - telekomunikace 4745/2111
231 0264 6409 6901 0,00 -18 000,00 investiční rezerva
232 0220 5512 5167 0,00 -9 300,00 JSDHO Do-školení 4749/2111
232 0220 5512 5153 0,00 4 300,00 JSDHO Do-plyn 4749/2111
232 0220 5512 5137 0,00 5 000,00 JSDHO Do-DDHM 4749/2111
233 0214 3319 5331 0,00 200 000,00 MKS ú.501 materiál 4740/2111
233 0214 3319 5331 0,00 80 000,00 +MKS ú.504 zboží 4740/2111
233 0214 3319 5331 0,00 10 000,00 +MKS ú.512 cestovné 4740/2111
233 0214 3319 5331 0,00 301 000,00 +MKS ú.518 služby 4740/2111
233 0214 3319 5331 0,00 -450 000,00 MKS ú.67x dotace 4740/2211
233 0214 3319 5331 0,00 -141 000,00 MKS ú.672 akce pro město 4740/2111
234 0211 3231 5331 0,00 -7 000,00 -ZUŠ ú.501 materiál 4741/2111
234 0211 3231 5331 0,00 -15 000,00 -ZUŠ ú.511 opravy 4741/2111
234 0211 3231 5331 0,00 -6 000,00 -ZUŠ ú.558 DDHM 4741/2211
234 0211 3231 5331 0,00 15 000,00 +ZUŠ ú.518 služby 4741/2111
234 0211 3231 5331 0,00 3 000,00 +ZUŠ ú.525 jiné soc.poj. 4741/2111
234 0211 3231 5331 0,00 10 000,00 +ZUŠ ú.527 zák.soc.náklady 4741/2111
             
Zpracovala: Ing. A. Kučerová, vedoucí finančního odboru

Vytvořeno: 7. 12. 2017
Poslední aktualizace: 7. 12. 2017 08:07
Autor: Ing. Alena Kučerová