Obsah

Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice - návrh

Typ: ostatní
Plán nákladů a výnosů - návrh 2022, střednědobý výhled 2023 - 2024
       
Příspěvková organizace: Základní umělecká škola Jindřicha Jindřicha Domažlice
Plán nákladů a výnosů     v tisících Kč
  NÁVRH ROK 2022 Střednědobý výhled Střednědobý výhled
Rok 2023 Rok 2024
NÁKLADY CELKEM 24 846 26 088 27 392
I. Náklady z činnosti 24 846 26 088 27 392
II. Finanční náklady      
III. Náklady na transfery      
V. Daň z příjmů      
       
VÝNOSY CELKEM 24 846 26 088 27 392
I. Výnosy z činnosti 1 801 1 891 1 985
II. Finanční výnosy 1 1 1
IV.Výnosy z transferů celkem 23 044 24 196 25 406
v tom příspěvek na provoz - město 383 402 422
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0 0 0
       
Zpracoval: Alena Votavová      
       

Vytvořeno: 22. 11. 2021
Poslední aktualizace: 22. 11. 2021 11:35
Autor: Petra Vinklárková